Kategorizacija

2023.

 
Sektor za kategorizaciju
kategorizacija@mints.hr
telefoni:
  • 01 2641 525 August Slivar
  • 01 2641 527 Sandra Dolić 
  • 01 6129 323 Marko Vrkić
  • 01 6129 324 Vlatka Jagatić
  • 01 6129 325 Dubravka Špelić
  • 01 6129 326 Iva Matko Korenić
  • 01 6129 327 Rosanda Matijašević
  • 01 6610 421 Tanja Perković
  • 01 6610 424 Ivana Ratković
  • 01 6610 419 Dijana Prćić