Županijske sportske zajednice

Slika /2023_WEBMINTS/230706_sport.png
Ministarstvo turizma i sporta člankom 74. stavkom 2. podstavkom 3. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) sufinancira programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave putem sportskih zajednica u jedinicama područne (regionalne) samouprave.
 
Kriteriji za raspodjelu sredstava iz stavka 2. podstavka 3. su: 
  • indeks razvijenosti županija sukladno posebnom propisu;
  • broj članica županijske sportske zajednice;
  • broj sportskih klubova, udruga sportske rekreacije i sportskih saveza u županiji;
  • broj djece i mladih do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva, postupak vrednovanja sportskih programa i postupak dodjele sredstava iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka, opravdani troškovi te način izvršavanja programa, kao i način i rokovi izvještavanja o provedbi programa propisuju se Pravilnikom o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini („Narodne novine“, broj: 109/23).
 
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave koji se sufinancira putem županijskih sportskih zajednica u 2023. godini.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave koji se sufinancira putem županijskih sportskih zajednica u 2024. godini