Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća

Slika webslike/Državne nagrade za vrhunska športska postignuća.jpg

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade) dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade), sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se dodjeljuju državne nagrade, sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se mogu dodijeliti državne nagrade, osobe kojima se dodjeljuju i osobe kojima se mogu dodijeliti državne nagrade, novčani iznosi državnih nagrada te postupak i način njihova dodjeljivanja.

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se u novcu, a sredstva za državne nagrade osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva turizma i sporta. Na državne nagrade za vrhunska sportska postignuća ne plaća se porez na dohodak, prema posebnom propisu.

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća te svu popratnu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb i na adresu elektroničke pošte nagrade-sport@mints.hr

Odluke u 2022. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se prema Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Ukupan iznos financijskih sredstava uplaćenih s danom 30. 12. 2022. na ovoj stavci iznosi 16.671.197,99 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2022.

Odluke u 2021. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se prema Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Izvršenje za 2021. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 12.797.133,33 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2021.

Odluke u 2020. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se prema Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Izvršenje za 2020. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 3.606.199,99 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2020.

Odluke u 2019. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su prema Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Izvršenje za 2019. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 6.519.999,99 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2019.
 
Odluke u 2018. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su prema Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Stupanjem na snagu Uredbe iznosi pojedinačnih nagrada uvećani su za 100% odnosno novim su propisom vraćeni na iznose propisane Uredbom iz 2007. Izvršenje za 2018. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 12.824.177,00 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2018.
 
Pregled iznosa isplaćenih novčanih sredstava za državne nagrade u prethodnim godinama:

  • 2021. godina - 12.797.133,33 kuna
  • 2020. godina - 3.606.199,99 kuna
  • 2019. godina - 6.519.999,99 kuna
  • 2018. godina - 12.824.177,00 kuna
  • 2017. godina - 5.154.400,00 kuna
  • 2016. godina - 7.369.500,00 kuna
  • 2015. godina - 3.443.120,00 kuna
  • 2014. godina - 6.049.600,00 kuna