Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća

Slika webslike/Državne nagrade za vrhunska športska postignuća.jpg

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade) dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade), sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se dodjeljuju državne nagrade, sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se mogu dodijeliti državne nagrade, osobe kojima se dodjeljuju i osobe kojima se mogu dodijeliti državne nagrade, novčani iznosi državnih nagrada te postupak i način njihova dodjeljivanja.

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se u novcu, a sredstva za državne nagrade osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva turizma i sporta. Na državne nagrade za vrhunska sportska postignuća ne plaća se porez na dohodak, prema posebnom propisu.

Odluke u 2021. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17).
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2021.

Odluke u 2020. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17).
Izvršenje za 2020. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 3.606.199,99 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2020.

Odluke u 2019. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17).
Izvršenje za 2019. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 6.519.999,99 kuna.
Dodijeljene državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2019.
 
Odluke u 2018. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17). Stupanjem na snagu predmetne Uredbe iznosi pojedinačnih nagrada uvećani su za 100 % vrijednosti, odnosno novim propisom spomenuti iznosi su vraćeni na iznose koji su bili propisani Uredbom iz 2007. godine. Izvršenje za 2018. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 12.824.177,00 kuna.
Dodijeljene državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2018.
 
Pregled iznosa isplaćenih novčanih sredstava za državne nagrade u prethodnim godinama:

  • 2017. godina – 5.154.400,00 kuna
  • 2016. godina – 7.369.500,00 kuna
  • 2015. godina – 3.443.120,00 kuna
  • 2014. godina - 6.049.600,00 kuna