Obavijest o odgodi

S obzirom na aktualne epidemiološke pokazatelje o povećanom riziku od COVID-19 bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite, održavanje stručnih ispita za voditelja poslova u turističkoj agenciji, koje organizira Ministarstvo turizma, odgađa se do daljnjeg.
 
Sve obavijesti vezano uz stručni ispit te nove termine za polaganje stručnog ispita, kada oni budu objavljeni, možete pratiti na mrežnim stranicama Ministarstva turizma, u rubrici "Istaknute teme" - "Stručni ispit za voditelja poslova", to jest u ovoj rubrici.
 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 42/20), koji je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine, među ostalim, izmijenjeni su uvjeti za voditelja poslova u turističkoj agenciji, kao i uvjeti pod kojima turistička agencija može imati vršitelja voditelja poslova.
 
UVJETI ZA VODITELJA POSLOVA:
 
Člankom 18. stavkom 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20) propisano je da voditelj poslova treba:
  1. imati najmanje završenu srednju školu te
  2. imati položen stručni ispit za voditelja poslova.
UVJETI ZA VRŠITELJA VODITELJA POSLOVA:
 
Člankom 17. stavkom 3. cit. Zakona propisano je da se u uvjetima posebnih okolnosti za vršitelje poslova voditelja poslova može odrediti osoba koja ispunjava uvjet iz članka 18. stavka 2. točke 1. toga Zakona. Stavkom 4. istog članka propisano je da osoba određena za vršitelja voditelja poslova sukladno stavku 3. toga članka može obavljati poslove voditelja poslova najduže šest mjeseci od dana prestanka posebnih okolnosti.
 
Člankom 7. stavkom 1. točkom 24. cit. Zakona propisano da posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.
 
Slijedom navedenog, u uvjetima posebnih okolnosti, kao što je epidemija bolesti Covid-19 u Republici Hrvatskoj, za vršitelja voditelja poslova u turističkoj agenciji može se odrediti osoba koja ima najmanje završenu srednju školu.
 
Tako određen vršitelj voditelja poslova može obavljati poslove voditelja poslova najduže šest mjeseci od dana prestanka posebnih okolnosti, odnosno, najduže šest mjeseci od dana službenog proglašenja kraja epidemije bolesti Covid-19 u Republici Hrvatskoj.