Turkmenistan

Memorandum o turističkoj suradnji između Ministarstva turizma RH i Državnog odbora za turizam Turkmenistana sklopljen 2014. godine.
 
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:
- dolasci: 75
- noćenja: 321
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini:
- dolasci: 82 (+9,33%)
- noćenja: 466 (+45,17%) 
 
Institucija nadležna za turizam: Državni odbor za turizam Turkmenistana
Predsjedavajući: Serdar Cholukov

Adresa: 744000 Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan str. 201
Tel: +993 12 957348 
Fax: +99312 957349
webmaster@turkmentourism.com
http://www.tourism.gov.tm/