Republika Turska

Turistički Ugovor između Vlade RH i Vlade Republike Turske sklopljen 1996. godine.
 
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:
- dolasci: 32 318
- noćenja: 88 146
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini
- dolasci: 34.843 (+7,82%)
- noćenja: 97.422 (+10,53%) 
 
Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo kulture i turizma
Ministar: Numan Kurtulmuş
Adresa: İsmet İnönü Bulvari 32, 06100 Emek / Ankara
Tel.: +90 312 212 8300
Fax: +90 312 311 1431
E-mail: webhizmetleri@kultur.gov.tr
Web: www.kultur.gov.tr