Državna nagrada za vrhunska sportska postignuća

Slika webslike/Državne nagrade za vrhunska športska postignuća.jpg

Državna nagrada za vrhunska sportska postignuća dodjeljuje se sukladno Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća („Narodne novine“, broj: 91/23) - dalje u tekstu: Pravilnik, a kojim su propisani novčani iznosi, način raspodjele novčane nagrade, postupak predlaganja, potrebna dokumentacija i način dodjele državne nagrade za vrhunska sportska postignuća.

Državna nagrada za vrhunska sportska postignuća dodjeljuje se za: osvojenu medalju na olimpijskim/paraolimpijskim igrama/olimpijskim igrama gluhih te svjetskom i europskom seniorskom prvenstvu u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini/olimpijskom sportu i disciplini za gluhe; osvojenu zlatnu medalju na svjetskom i europskom seniorskom prvenstvu u neolimpijskom/neparaolimpijskom sportu/neolimpijskom sportu gluhih koji u Republici Hrvatskoj ima tradiciju dužu od deset godina; svjetski rekord oboren na seniorskom natjecanju u olimpijskom sportu/paraolimpijskom sportu/olimpijskom sportu za gluhe; osvojenu zlatnu medalju, odnosno osvojeno prvo mjesto na svjetskom/europskom seniorskom prvenstvu u neolimpijskoj disciplini olimpijskog sporta/neparaolimpijskoj disciplini paraolimpijskog sporta/neolimpijskoj disciplini olimpijskog sporta za gluhe.

Prijedlog za dodjelu državne nagrade za vrhunska sportska postignuća podnosi nadležni nacionalni sportski savez član Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih tijelu državne uprave nadležnom za sport. Prijedlog se podnosi na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika (Obrazac - Prilog IV), u roku od 30 dana od dana završetka natjecanja, zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/

Odluke u 2024. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se prema Pravilniku o dodjeli Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća („Narodne novine“, broj: 91/23). Ukupan iznos financijskih sredstava uplaćenih s danom 5. ožujka 2024. godine na ovoj stavci iznosi 986.400,00 €.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2024.

Odluke u 2023. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se prema Pravilniku o dodjeli Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća („Narodne novine“, broj: 91/23). Izvršenje za 2023. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 1.416.079,79 eura.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2023.

Odluke u 2022. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se prema Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Izvršenje za 2022. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 16.671.197,99 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2022.

Odluke u 2021. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se prema Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Izvršenje za 2021. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 12.797.133,33 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2021.

Odluke u 2020. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se prema Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Izvršenje za 2020. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 3.606.199,99 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2020.

Odluke u 2019. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su prema Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Izvršenje za 2019. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 6.519.999,99 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2019.
 
Odluke u 2018. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su prema Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Stupanjem na snagu Uredbe iznosi pojedinačnih nagrada uvećani su za 100% odnosno novim su propisom vraćeni na iznose propisane Uredbom iz 2007. Izvršenje za 2018. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 12.824.177,00 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2018.
 
Pregled iznosa isplaćenih novčanih sredstava za državne nagrade u prethodnim godinama:

  • 2023. godina - 1.416.079,79 €
  • 2022. godina - 16.671.197,99 kuna
  • 2021. godina - 12.797.133,33 kuna
  • 2020. godina - 3.606.199,99 kuna
  • 2019. godina - 6.519.999,99 kuna
  • 2018. godina - 12.824.177,00 kuna
  • 2017. godina - 5.154.400,00 kuna
  • 2016. godina - 7.369.500,00 kuna
  • 2015. godina - 3.443.120,00 kuna
  • 2014. godina - 6.049.600,00 kuna