Turistička inspekcija

Zakonom o turističkoj inspekciji (NN 19/14), koji je stupio na snagu 13. veljače 2014. godine, uređeno je ustrojstvo, poslovi i način rada turističke inspekcije te uvjeti za imenovanje, prava, obveze i ovlasti turističkih inspektora.

Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, uključujući obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih i/ili usluga u turizmu suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu. Turistička inspekcija, također, obavlja inspekcijski nadzor provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom.

Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti elektroničkom poštom: turisticka.inspekcija@mint.hr, ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb.

Ukoliko prilikom podnošenja predstavke navedete svoje osobno ime (ime i prezime) i adresu (ulica, kućni broj i mjesto), sukladno članku 71. Zakona o općem upravom postupku (NN, broj 47/09.), biti ćete u zakonskom roku obaviješteni o postupanju po Vašoj predstavci.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu (čl. 6. st. 5.), za udruge, sindikate, škole i druge odgojno–obrazovne ustanove propisana je obveza dostavljanja prijave o organizaciji putovanja/izleta, u službu Turističke inspekcije Ministarstva turizma, prema svom sjedištu, najkasnije tri dana prije početka putovanja, dostavljanjem obrazaca OB-T-I (škole i odgojno–obrazovne ustanove) i OB-T-II (udruge i sindikati).

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (čl. 6. st. 1. t. 5.), propisana je obveza prijave pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, koje organiziraju dobrovoljna vatrogasna društva za svoje članove, članove drugih vatrogasnih organizacija te građane, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, za vrijeme održavanja vatrogasnih natjecanja, obilježavanja obljetnica i ostalih vatrogasnih manifestacija, u službu Turističke inspekcije Ministarstva turizma, prema svom sjedištu, najkasnije tri dana prije početka održavanja navedenih događaja, dostavljanjem obrasca OB-T-III (dobrovoljna vatrogasna društva).

Popunjeni obrazac OB-T-I moguće je dostaviti i elektroničkom poštom na: turisticka.inspekcija@mint.hr, dok obrasci OB-T-II i OB-T-III podliježu obvezi plaćanja upravne pristojbe (čl. 6. Zakona o upravnim pristojbama)  te ih je, po popunjavaju, potrebno dostaviti osobno ili redovnom poštom u službu Turističke inspekcije Ministarstva turizma, prema svom sjedištu.

Napomena: Od 1. siječnja 2014. godine, inspekcijski nadzor nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti/ili pružanjem ugostiteljskih usluga i/ili pružanjem usluga u turizmu, (tj. ako se obavljaju, odnosno pružaju bez rješenja o upisu u propisani registar, odnosno upisnik,  bez odobrenja ili bez rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta), te obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, obavlja Ministarstvo financija - Carinska uprava.

______________________

Koordinacija, organizacija i upravljanje Samostalnim sektorom turističke inspekcije (Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb, tel. 01 462 74 45 i fax. 01 462 74 46):

 • dr. sc. Jasenka Štiglec, načelnica Samostalnog sektora,
 • Krešimir Veličan, voditelj Službe inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma

a službi turističkih inspekcija - područnih jedinica, po županijama:

Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije: Darko Marečić, voditelj Službe turističke inspekcije - Područne jedinice Zagreb, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb, tel. 01 4627 449; fax. 01 4627 450

 • Ispostava - Bjelovar, Ivana Gundulića 1/II, 43000 Bjelovar; tel. 043 716 925, fax. 043 716 011
 • Ispostava - Jastrebarsko, Ul. Dr. V. Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko; tel. 01 6273 180, fax. 01 645 8935
 • Ispostava - Karlovac, Trg Milana Šufflaya 1, 47000 Karlovac; tel. 047 659 100, fax. 047 659 101
 • Ispostava - Ogulin, Ul. Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin; tel. 047 659 105, fax. 047 659 106
 • Ispostava - Sisak, I.K. Sakcinskog 24, 44000 Sisak; tel. 044 540 197, 044 733 146, fax. 044 733 129
 • Ispostava - Vrbovec, Trg P. Zrinskog 9, 10340 Vrbovec; tel. 01 2793 270, fax. 01 645 8880
 • Ispostava - Varaždin, Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin; tel. 042 200 315, fax. 042 200 313
 • Ispostava - Koprivnica, Tarašćice 2, 49000 Koprivnica; tel. 048 810 255, fax. 048 810 244
 • Ispostava - Krapina, Frane Galovića 1c, 49000 Krapina; tel. 049 300 221, 049 300 222, fax. 049 300 356

Istarske županije: Vesna Boljunčić, voditeljica Službe turističke inspekcije - Područne jedinice Pula, Bože Gumbca 36, 52100 Pula; tel. 052 555 805, 052 555 806, 052 555 807, fax: 052 555 808

 • Ispostava – Poreč, M. Vlašića 20, 52440 Poreč; tel. 052 555 540, 052 555 541 , fax. 052 555 542

Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije: Marija Vukelić, voditeljica Službe turističke inspekcije - Područne jedinice Rijeka, Osječka 50, 51000 Rijeka; tel. 051 444 750,  fax: 051 444 757

 • Ispostava - Crikvenica, Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica; tel. 051 561 900, fax. 051 561 901
 • Ispostava - Krk, Lukobran 5, 51500 Krk; tel. 051 686 575, fax. 051 686 576
 • Ispostava - Pag, Golija 6, 23250 Pag; tel. 023 600 120
 • Ispostava - Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab; tel. 051 444 785, fax. 051 776 977
 • Ispostava - Senj, Frankopanski trg 5, 53 270 Senj; tel. 053 658 440, fax. 053 884 671

Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije: Velimir Čović, Služba turističke inspekcije - Područna jedinica Split, Mike Tripala 6, 21000 Split, tel. 021 444 520, fax. 021 444 530

 • Ispostava - Dubrovnik, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik; tel. 020 641 390, 020 641 391, fax. 020 641 392
 • Ispostava - Makarska, Tina Ujevića 1, 23300 Makarska; tel. 021 612 555, fax. 021 612 555
 • Ispostava - Šibenik, Stjepana Radića 30, 22000 Šibenik; tel. 022 244 493
 • Ispostava - Zadar, Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar; tel. 023 235 681, 023 235 684, fax. 023 235 680

Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije: Vesna Varga, voditeljica Službe turističke inspekcije - Područne jedinice Osijek, Šetalište K. F.  Šepera 1d, 31000 Osijek; tel. 031 628 094, fax. 031 628 095

 • Ispostava - Slavonski Brod, Trg Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod; tel. 035 638 540, fax. 035 638 541 
 • Ispostava - Virovitica, Trg kralja Tomislava 3, 33000 Virovitica; tel. 033 726 110, fax. 033 726 112

Napomena: S obzirom da turistički inspektori svakodnevno provode inspekcijske nadzore na terenu, molimo da inspektore u ispostavama kontaktirate ujutro u vremenu od 8 do 9 sati, a kasnije kontaktirajte sjedišta službi turističkih inspekcija - područnih jedinica ili Samostalni sektor turističke inspekcije u Zagrebu.