12. 5. 2018. - Ministarstvo državne imovine: Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup i kupnju nekretnina u vlasništvu RH

Slika /AA_2018_b-fotke/vijesti/180512_MDI_04-18.jpg

Ministarstvo državne imovine objavilo je danas javni poziv za podnošenje ponuda za zakup i kupnju nekretnina u vlasništvu RH. Rok za podnošenje ponuda je 20. lipnja 2018. godine do 14.00 sati. Riječ je o javnom pozivu za zakup nekretnina na otoku Smokvici u Šibensko Kninskoj županiji, kupnju hotela Hrvatska u Baškoj vodi, zakup turističkog naselja Perna s hotelom Komodor i kampom Orebić te zakup kampa Uvala Slana s apart hotelom Club Vala u Selcu.

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13,18/16 i 89/17), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te &. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavljuje: 

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup i kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 4/18  
  1. Zakup nekretnina na otoku Smokvici u Šibensko Kninskoj županiji
  2. Kupnja hotela Hrvatska u Baškoj vodi
  3. Zakup turističkog naselja Perna s hotelom Komodor i kampom Orebić
  4. Zakup kampa Uvala Slana s apart hotelom Club Vala u Selcu
Ministarstvo državne imovine