Vlada donijela Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020.

Slika /arhiva/vlada-RH.jpg

Vlada Republike Hrvatske je na 41. Sjednici održanoj 29. rujna donijela Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020.

Njegovim donošenjem, prema riječima resornog ministra Predraga Šustara, ostvaruju se pretpostavke za početak skidanja suspenzije sa sredstava iz europskih fondova, tj. korištenje 85 milijuna eura iz europskih socijalnih fondova za unaprjeđenje strukovnog obrazovanja.

Ovim dokumentom Republika Hrvatska definirala je viziju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do 2020. godine koje će biti usmjereno na kvalitetu i učinkovitost, koje će biti privlačno, inovativno, relevantno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te cjeloživotno učenje.

Planira se izrada novih sektorskih kurikuluma, jačanje učenja temeljenog na radu, unaprjeđivanje sustava osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kao i sustav trajnog profesionalnog razvoja nastavnika te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je Program razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine, čija obveza donošenja proizlazi iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14) i Nacionalnog programa reformi 2016. te, također, predstavlja i ex-ante preduvjet za korištenje europskih socijalnih fondova za to razdoblje.

Slijedom Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) te Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole koriątenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ Ministarstvo turizma imenovano je posredničkim tijelom razine 1 za operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u prioritetnim osima „Socijalno uključivanje“ i „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“. Kao imenovano posredničko tijelo razine 1, Ministarstvo turizma u suradnji s ministarstvom nadležnim za strukovno obrazovanje nastavlja raditi na pripremi poziva koji će doprinijeti modernizaciji strukovnog obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.Pisane vijesti