Usvojen prvi regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama

Slika /arhiva/rh-karta-ww.jpg

Danas je na 12. sjednici Skupštine Šibensko-kninske županije usvojen prvi od sedam regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama, čime je ova županija prva prošla proceduru izrade ovog programa. Prema nedavno predstavljenom Nacionalnom programu, sve primorske županije do kraja ožujka imaju vremena pripremiti regionalne programe uređenja i upravljanja morskim plažama na svojem području. Svaka od njih, uz potporu Ministarstva turizma, odabrala je izvođače plana koji treba biti usvojen u županijskim skupštinama do 31. ožujka 2015.

Danas je na 12. sjednici Skupštine Šibensko-kninske županije usvojen prvi od sedam regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama, čime je ova županija prva prošla proceduru izrade ovog programa.

Prema nedavno predstavljenom Nacionalnom programu, sve primorske županije do kraja ožujka imaju vremena pripremiti regionalne programe uređenja i upravljanja morskim plažama na svojem području. Svaka od njih, uz potporu Ministarstva turizma, odabrala je izvođače plana koji treba biti usvojen u županijskim skupštinama do 31. ožujka 2015.

Šibensko-kninska županija zajedno s izrađivačima, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, organizirala je devet radionica u razdoblju od 30. rujna do 13. listopada prošle godine, i to u Bilicama, Murter-Kornatima, Pirovcu, Primoštenu, Rogoznici, Skradinu, Šibeniku, Tisnom i Vodicama-Tribunju, te provela javnu raspravu kako bi se utvrdili i usuglasili stavovi ključnih dionika o izazovu uređenja i upravljanja plažama.

Regionalni program obuhvaća izradu regionalnog katastra morskih plaža i regionalni plan njihova tematiziranja, kao i analizu postojećeg stanja morskih plaža na području županije, SWOT analizu, viziju do 2020. godine, standarde i modele upravljanja plažama u županiji, kao i i akcijski plan. Izradu regionalnih programa županije provode samostalno kroz postupke javne nabave.Pisane vijesti