Upute za slanje zahtjeva za odgodu plaćanja paušalnog poreza na dohodak

Slika /AAA_2020_ABC/b_logos/mint-znak_hrv.png

Obveznici plaćanja paušalog poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak, s obzirom na to da se godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća tromjesečno, mogu nadležnoj poreznoj upravi predati Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti

Napomena: ZAHTJEV KOJI SE ŠALJE PUTEM ONLINE OBRASCA BIT ĆE PRIHVAĆEN I BEZ POTPISA

PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK 
  • Upute za slanje potpisanog zahtjeva za odgodu plaćanja paušalnog poreza na dohodak /link na dokument/
  • Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti /lnk na Zahtjev/
UPUTE

1. Korak
Ulazak na poveznicu _ Porezna uprava2. Korak
Odabir teme – ODABRATI ePorezna – JPPU


3. Korak
Odabir PODTEME – ODABRATI Zahtjev za odgodu plaćanja


4. Korak
Odabir PODRUČNOG UREDA – Odabrati Područni ured Vaše Županije5. Korak
Upis OIB-a i SADRŽAJ UPITA
a) upisati OIB
b) upisati Sadržaj upita : „Molimo odobrite zahtjev za odgodu plaćanja paušalnog poreza na dohodak“


6. Korak
Prilaganje datoteke (zahtjeva za odgodu plaćanja)
7. Korak
Ispuniti kontakt podatke


8. Korak
a) Kliknuti na kućicu lijevo od „UPOZNAT SAM SA SVRHOM OBRADE PODATAKA“
b) Kliknuti na „Pošalji“ 

Pisane vijesti