U Nacionalnom parku Mljet održan sastanak projekta INHERIT

Slika /2022_photo_ilustrac/220217_mljet1.jpg

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, na otoku Mljetu u Galeriji „Stara skula“ u Goveđarima, 9. veljače 2022. održana je prezentacija o dosadašnjim rezultatima projekta INHERIT i načinu upravljanja INHERITURA područjima.

Javna ustanova Nacionalni park Mljet prijavila se za dodjelu oznake INHERITURA s ciljem primjene INHERIT pristupa i uspostave INHERITURA područja. Navedena područja moraju zadovoljiti uvjete provođenja zaštite okoliša i prirodne baštine, valorizacije prirodnih dobara, pristupa „odozdo prema gore“, odnosno participativni pristup održivom turizmu.

U upravljanju INHERITURA područjima moraju sudjelovati četiri kategorije dionika (javna tijela i uprave, gospodarski subjekti u turizmu, lokalno stanovništvo i civilno društvo te znanstvenici i istraživači). Pored članica projekta INHERIT, na sastanku su sudjelovali predstavnici Javne ustanove Nacionalni park Mljet, Općine Mljet, društva Komunalno Mljet, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Hotela Odisej te predstavnici lokalnih obrta, iznajmljivača, OPG-ova i udruga. Dionici su pokazali veliki interes i za INHERITURA oznaku za hotelski smještaj.

U sklopu sastanka organiziran je i obilazak NP Mljet. NP Mljet najstariji je morski park u području Mediterana. Cijelo područje Nacionalnog parka uvršteno je u ekološku mrežu Republike Hrvatske, te je sastavni dio ekološke mreže zaštićenih područja Europske unije (Natura 2000).

Morem potopljeni zaljevi, slana jezera: Malo i Veliko jezero, najistaknutije su lokacije ovog područja te važan geomorfološki i oceanografski fenomen. Greben busenastog koralja u Velikom jezeru jedan je od najvećih na svijetu i najveći je koraljni greben Sredozemlja. Za obilazak jezera su nabavljena tri električna broda na solarni pogon, te je na taj način omogućeno posjećivanje bez štete za prirodu i okoliš.

Otok Mljet poznat kao zeleni otok zbog šume. Šumska vegetacija prekriva više od 90 posto kopnene površine Nacionalnog parka. Cijela površina Parka iznimno je bogata životom, a o važnosti njegove zaštite svjedoče i brojne endemske i ugrožene vrste, od biljki: dubrovačka zečina, Jupiterova brada i drvenasta mlječika, orhideje i druge. Na otoku žive kuna bjelica, kopnena kornjača, sivi puh, bjeloprsi jež, brojne ptice poput škanjca osaša, morskog vranca, šumske sove i drugih. Ptičji svijet Parka bogat je i raznovrstan, osobito u doba seobe.

Nacionalni park Mljet ima i bogatu kulturnu baštinu, zahvaljujući brojnim arheološkim nalazištima. Benediktinski samostan smješten je na otočiću Sv. Marije u Velikom jezeru. Park ima više od 200 kilometara planinarskih i biciklističkih staza koje vode do predivnih lokacija, jedna od njih je i vidikovac Montokuc na kojem se nalazi protupožarna osmatračnica s pogledom na cijeli NP Mljet. Staze su posebno lijepe u proljeće i na jesen. Nautičari su također prepoznali ljepotu mljetskih uvala i lokalne gastronomije.

INHERITURA područje je područje unutar regije na razini NUTS 3 koje ima ili obalu ili više od polovice stanovništva koje živi manje od 50 km udaljeno od mora. Područja su to koja karakterizira velika biološka raznolikost, a uključuju neke od najbogatijih prirodnih ekosustava na zemlji. “INHERITURA” je oznaka za priobalno područje od turističkog interesa i bogate prirodne baštine na Mediteranu, koja prirodnu baštinu koristi kao turistički potencijal uz primjenu mjera zaštite okoliša.

Pisane vijesti