U e-Savjetovanje upućen Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Slika /2021_ilustrac_f/750-500nonTrans-e-Savjetovanja_logo.png

Putem portala eSavjetovanja Ministarstvo turizma i sporta na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću uputilo je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Navedenim izmjenama Zakona predlaže se produženje roka važenja privremenih rješenja izdanih ugostiteljima, iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima do 31. prosinca 2023. godine.

Riječ je o privremenim rješenjima izdanim ugostiteljima, iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji još nemaju ishođena rješenja o izvedenom stanju, ali su u roku podnijeli zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, kao i privremenim rješenjima izdanim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima zbog neuređenih pitanja prava vlasništva i uporabljivosti objekta.
 
Također, zbog teritorijalnog ograničenja u pružanju usluga, predlaže se svim iznajmljivačima pod jednakim uvjetima omogućiti usluživanje jela, pića i napitaka gostima kojima pružaju uslugu smještaja.
 
Stupanjem na snagu ovih izmjena Zakona, omogućit će se svim pružateljima ugostiteljskih usluga da i dalje pružaju usluge u objektima za koja su ishodili privremena rješenja, kako ti objekti ne bi u predstojećim turističkim sezonama ostali neiskorišteni ili u „sivoj zoni“, a iznajmljivači će se dovesti u jednak položaj u pogledu usluživanja jela, pića i napitaka gostima kojima pružaju uslugu smještaja.

Savjetovanje je otvoreno do 10. listopada 2021. godine i dostupno je na portalu e-Savjetovanja.

Priopćenja