Sastanak radne grupe za turizam SEI-a

Slika /arhiva/ceigif

Radna grupa za turizam zemalja SEI -a (Srednjoeuropske inicijative) kojom predsjedava državni tajnik Zdenko Mičić održala je u Trogiru 18. sastanak i razmatrala tri projekta koji će biti realizirani tijekom ove godine  i to: 

  • radionica «Razvoj proizvoda u ruralnom turizmu, s posebnim osvrtom na odmor na farmi» (Ottenstein, Austrija 16.-17. rujan 2004)
  • studijski obilazak lokaliteta eko – turizma u  Mađarskoj (5.-7. listopada 2004)
  • povezivanje web stranica ministarstava nadležnih za turizam u zemljama SEI-a preko kojih bi se povezale i web stranice turističkih zajednica, udruženja turističkih agencija, organizatora kongresnog turizma te drugi relevantni čimbenici i sadržaji s područja turizma (Hrvatska)

Radna grupa za turizam zemalja SEI-a osnovana je na sastanku ministara vanjskih poslova 17.-18. svibnja 1991. godine u Bologni, s Hrvatskom kao predsjedavateljicom. Sastanci RG u pravilu se održavaju dva puta godišnje.

(o kalendaru događanja u SEI-u više na www.ceinet.org)

Trst, 28. lipnja 2004.

Peta Konferencija o suradnji zemalja SEI-a na kojoj će predstavnici 17 zemalja članica analizirati rad unutar 16 radnih grupa i predlagati mjere unapređenja rada održava se u Trstu 28. lipnja 2004. Sastanku prisustvuju predsjedavajući radnih grupa, Izvršno tajništvo SEI-a, na čelu s  generalnim direktorom, dr. Haraldom Kreidom i nacionalni koordinatori zemalja članica. Državni tajnik za turizam Zdenko Mičić sudjeluje u radu Konferencije u svojstvu predsjedavajućeg Radnom grupom za turizam.Pisane vijesti