Projekt INHERIT: Postavljeno 18 sidrišnih sustava za privez plovila u Nacionalnom parku Kornati

Slika /2021_ilustrac_f/210716_inherit_bove.jpg

Dana 16. srpnja 2021. godine u Nacionalnom parku Kornati postavljeno je 18 sidrišnih sustava za privez plovila (bove) financiranih iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i JU NP Kornata, u sklopu projekta INHERIT.

Događanju su prisustvovali Maja Feketić, načelnica sektora za fondove Europske unije, mr. sc. Vesna Cetin Krnjević, voditeljica službe za podršku krajnjem korisniku za provedbu projekata, Ivana Žunić Vrbanek, voditeljica projekata iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Šime Ježina, ravnatelj i djelatnici iz JU NP KORNATI te Željana Šikić, direktorica Turističke zajednice Šibensko-kninske županije i Ana Marija Vukčević, voditeljica projekta INHERIT iz Ministarstva turizma i sporta.

U sklopu aktivnosti A4.5. Pilot testiranje za razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti, projekta INHERIT, kojeg provodi Ministarstvo turizma i sporta na pilot području JU NP Kornati, predviđena su manja ulaganja, tematska i infrastrukturna koja će zaštiti prirodnu baštinu i istovremeno omogućavati turistima posjet brodom ključnih turističkih atrakcija na morskim područjima INHERITURA. U tu svrhu kupljeno je osim ronilačke opreme (MINTS) i 18 sidrišnih sustava za privez plovila (FZOEU i JU NP KORNATI).

S obzirom da je more ključni resurs za razvoj turizma, a posebno nautičkog, potrebno je održivo upravljati njegovim razvojem kako bi se očuvala visoka kvaliteta mora, očuvanost obale, odnosno cijelog ekosustava podmorja i posebno posidonije. Posidonija je jako važna karika u morskom ekosustavu jer obogaćuje more kisikom te je zaslužna i za bistrinu mora i svojim dugim listovima ublažuje nalet valova na obalu, pa tako sprječava eroziju tla, a korijenje posidonije svojim spletom učvršćuje sediment i tako sprečava njegovo odnošenje. Najviše je ugrožena ljudskim aktivnostima, kao što je sidrenje, onečišćenje mora, itd.

Postavljanjem bova tj. sidrišnih sustava za privez plovila, u značajnoj se mjeri poboljšava sigurnost plovidbe i stanje morskog dna (ako se sidra bacaju na morsko dno ona uništavaju biocenoze morskog dna, ali i sediment kao stanište vrijednih organizama (prvenstveno naselja posidonije, koje je EU prepoznala kao jedno od prioritetnih staništa za očuvanje unutar Natura 2000 mreže); definira se kapacitet i distribucija posjetitelja parka, smanjuje otpad, jer posjetitelji nepostojanje infrastrukture doživljavaju kao nepostojanje pravila ponašanja, kako u JU NP Kornati, tako i na cijelom Mediteranu. Posidonija je u Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta, Zakonom o zaštiti prirode, dok je na europskoj razini štiti Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore Europske unije.

Neizravni prirodni turistički resursi nisu dovoljno direktno turistički valorizirani, ali značajno utječu na cjelokupan turistički doživljaj destinacije, stoga je potrebno utvrditi mjere njihova uređenja, očuvanja i unaprjeđenja.

Pisane vijesti