Primjer potvrde rezervacije smještaja kojom se dokazuje ulazak u RH u turističke svrhe

Slika /AAA_2020_ABC/b_logos/mint-znak_hrv.png

Napomena: Može biti ispisana u formi dokumenta ili e-maila te ju je potrebno posjedovati prilikom ulaska u RH, a treba sadržavati sljedeće podatke:

Podaci o pružatelju usluge:

Ime i prezime vlasnika pružatelja usluge smještaja/naziv tvrtke:
(Name and surname of the owner of accommodation/company)
 
Adresa objekta/tvrtke:
(Address of the accommodation/company)
 
Vrsta usluge: (primjer - usluga smještaja)
(Type of service):
 
Podaci o usluzi i primatelju usluge:
Ime i prezime kupca usluge:
(Name and Surname of the buyer of service)
 
Broj osoba za koje je kupljena usluga: (primjer- 4)
(Number of persons for whom the service is purchesed)
 
Razdoblje za koje je usluga kupljena(datum od/do): (primjer- 01.06.2020. – 15.06.2020.)
(Period for which the service is purchased ((date from/to))

Pisane vijesti