Predstavljene prve ponude udruženog oglašavanja hrvatskog turizma

Slika /arhiva/090116-htz-1.jpg

Ministar turizma Damir Bajs i direktor Glavnog ureda HTZ-a Niko Bulić izvijestili su o mjerama zajedničke promidžbe javnog i privatnog sektora u turističkoj 2009. godini, te predstavili i prve pristigle ponude za udruženo oglašavanje HTZ-a s organizatorima putovanja u sezoni, ali i pred i posezoni.
Za udruženo oglašavanje s organizatorima putovanja (ukupno model III. i IV.), kandidature je podnijelo ukupno 30 turoperatora i turističkih agencija. Organizatori putovanja kandidirali su programe udruženog oglašavanja u ukupnom iznosu od 24,9 milijuna kuna, a od toga su od Hrvatske turističke zajednice zatražili potporu u iznosu od 12 milijuna kuna. Temeljem ispunjenih kriterija iz natječaja organizatori putovanja su stekli pravo na 9,7 milijuna kuna, što im je i odobreno. To znači da je ukupno po modelu III. i IV. za udruženo oglašavanje s organizatorima putovanja, na današnjoj sjednici odobreno 46 posto ukupno planiranih sredstava za ove namjene.

Ministar turizma Damir Bajs i direktor Glavnog ureda HTZ-a Niko Bulić izvijestili su o mjerama zajedničke promidžbe javnog i privatnog sektora u turističkoj 2009. godini, te predstavili i prve pristigle ponude za udruženo oglašavanje HTZ-a s organizatorima putovanja u sezoni, ali i pred i posezoni.

Na danas održanoj 1. Sjednici Povjerenstva za provedbu natječaja o udruženom oglašavanju s organizatorima putovanja po modelu III. i IV. pod predsjedanjem državnog tajnika Branka Grgića, uz članove Povjerenstva, predstavnike Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice, objavljeni su prvi rezultati natječaja za udruženo oglašavanje sredstava javnog i privatnog sektora za pojačavanje turističke promidžbe u 2009.

Povjerenstvo je razmotrilo pristigle kandidature stranih i domaćih organizatora putovanja, za udruženo oglašavanje s Hrvatskom turističkom zajednicom (model III), te kandidature za udruženo oglašavanje Hrvatske turističke zajednice s organizatorima putovanja u pred i posezoni za 2009. godinu (model IV).

Za udruženo oglašavanje s organizatorima putovanja (ukupno model III. i IV.), kandidature je podnijelo ukupno 30 turoperatora i turističkih agencija. Organizatori putovanja kandidirali su programe udruženog oglašavanja u ukupnom iznosu od 24,9 milijuna kuna, a od toga su od Hrvatske turističke zajednice zatražili potporu u iznosu od 12 milijuna kuna. Temeljem ispunjenih kriterija iz natječaja organizatori putovanja su stekli pravo na 9,7 milijuna kuna, što im je i odobreno. To znači da je ukupno po modelu III. i IV. za udruženo oglašavanje s organizatorima putovanja, na današnjoj sjednici odobreno 46 posto ukupno planiranih sredstava za ove namjene.

Za model III. zaprimljeno je 20 zahtjeva organizatora putovanja, a pristigli su sa svih ključnih tradicionalnih zapadnih emitivnih turističkih tržišta (Njemačka, Italija, Nizozemska, Skandinavija, Austrija, Švicarska, Velika Britanija), tržišta tzv. Nove Europe koja bilježe sve veći porast turističkog prometa, kao što su Poljska i Rusija, te s domaćeg tržišta. Ukupna vrijednost kandidiranog udruženog oglašavanja iznosi 14,3 milijuna kuna, a od Hrvatske turističke zajednice organizatori putovanja su zatražili iznos od 6,8 milijuna kuna. Temeljem kriterija prema objavljenom natječaju za ovaj model, organizatori putovanja ostvarili su pravo na sredstva za udruženo oglašavanje Hrvatske turističke zajednice od 5,4 milijuna kuna, što predstavlja 52 posto ukupno planiranih sredstava za ovaj model.

Ukupno je 10 zahtjeva organizatora putovanja pristiglo za model IV. i to s tržišta Njemačke, Nizozemske, Velike Britanije, Skandinavije, Francuske, Slovenije i domaćeg tržišta. Ukupna vrijednost oglašavanja koje su kandidirali organizatori putovanja iznosi 10,7 milijuna kuna, od čega je od Hrvatske turističke zajednice zatraženo 5,2 milijuna. Prema kriterijima iz objavljenog natječaja, organizatori putovanja stekli su pravo na udružena sredstva za oglašavanje u iznosu od 4,3 milijuna kuna što predstavlja 39 posto ukupno planiranih sredstava za ovaj model.  

Budući da je natječaj još uvijek otvoren (do 21. siječnja 2009.) te s obzirom na opsežnu dokumentaciju koju je bilo potrebno prikupiti za ispunjavanje njegovih uvjeta, dodadašnji je odaziv organizatora putovanja ocijenjen zadovoljavajućim. Također, svoje je kandidature najavilo još nekoliko stranih i domaćih organizatora putovanja, te se do zaključivanja natječaja očekuje još zahtjeva za ukupna raspoloživa sredstva.

model

ukupno planirano

ukupno odobreno

udjel (%)

odobreno/planirano

broj organizatora putovanja

III.

10.3

5,4

52

20

IV.

11

4,3

39

10

ukupno

21,3

9,7

46

30

Pored kandidatura po modelu III. i IV. još je 46 organizatora putovanja podnijelo zahtjeve po modelima I. i II. u ukupnom iznosu od 1,7 milijuna kuna, što također svjedoči o velikom interesu organizatora putovanja za ovaj oblik zajedničke suradnje javnog i privatnog sektora u promidžbi hrvatske turističke ponude.  

U okviru priprema za zahtjevnu 2009. godinu, Ministarstvo turizma osnovalo je 25. studenoga 2008. godine «Povjerenstvo za uskladbu promidžbenih aktivnosti javnog i privatnog sektora za turističku 2009. godinu» u koje su uključeni predstavnici Ministarstva i HTZ-a, strukovne udruge i privatni sektor (HGK, HOK, HUP, HUH, OMH, UHPA, UNPAH i KUH). Osnovni je cilj Povjerenstva, kroz suradnju javnog i privatnog sektora, pripremiti kvalitetne i efikasne promidžbene aktivnosti na svim ključnim tržištima za hrvatski turizam.

Uz dosadašnje aktivnosti Ministarstva kojima je za promidžbu ove godine, zajedno s HTZ-om, osigurano 120 milijuna kuna, nove promidžbene aktivnosti su:

  1. MJERA ZA TUROPERATORE I PUTNIČKE AGENCIJE (udruženo oglašavanje turističkih programa za Hrvatsku u 2009.g. s organizatorima putovanja) 
  2. MJERA ZA JAČANJE PRED I POSEZONE (udruženo oglašavanje turističkih programa za Hrvatsku u 2009.g. za pred i posezonu s organizatorima putovanja) 
  3. MJERA ZA JAČANJE AVIO DESTINACIJA (udruženo oglašavanje s Turističkim zajednicama i gospodarskim subjektima regija za promociju regionalnih avio destinacija u Hrvatskoj)

Ukupno je za udruženo oglašavanje, kroz navedene mjere, predviđeno 88,6 milijuna kuna.

Na izvanrednoj sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice 19. prosinca 2008. godine, prihvaćene su usuglašene mjere te su za 5 modela udruženog oglašavanja 22. prosinca 2008. godine raspisani javni pozivi.

Važno je napomenuti da Vlada RH i Ministarstvo turizma, temeljem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU, potpisanog 29. listopada 2001. godine za vrijeme mandata tadašnjeg premijera Ivice Račana, a temeljem pregovora koje je vodila tadašnja ministrica turizma Pave Župan Rusković, ne smije davati subvencije domaćim i stranim putničkim agencijama i turoperatorima za dovođenje organiziranog turističkog prometa.

Službenom ratifikacijom SSP-a, 1. veljače 2005. godine, Ministarstvo turizma je moralo odustati od takvih subvencija za organizirani turistički promet , jer su mu bile zabranjene, te se u svim svojim programima potpora moralo uskladiti s Pravilima o potporama, sukladno Zakonu o državnim potporama, to jest zakonodavstvu Europske unije. S obzirom na činjenicu da, temeljem pregovora s EU i preuzetih obveza, Hrvatska sebi nije ostavila prijelazno razdoblje, te naravno mora poštivati vlastiti ugovor, mjere koje trenutačno poduzima Ministarstvo turizma su one koje su nam na dispoziciji. Pisane vijesti