POTPORA MINISTARSTVA TURIZMA OBRAZOVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA ZA TURISTIČKE VODIČE

Slika /arhiva/MINT-c.jpg

Poziv za novinare

Pozivamo Vas na uručivanje ugovora kojim će Ministarstvo turizma u potpunosti pokriti troškove seminara za turističke vodiče koji polazi Vanda Šagovac.

Po završetku seminara Vanda Šagovac postat će prvi turistički vodič za osobe s posebnim potrebama u Hrvatskoj, a kao gluha osoba organizirat će usluge turističkog vođenja za osobe s posebnim potrebama.

Ministar turizma Damir Bajs pridružit će se skupini polaznika seminara na terenskoj nastavi u subotu, 6. prosinca 2008. u 9,30 sati, ispred Zagrebačke katedrale.

Izjave za novinare predviđene su u 9,45 sati u prostoru Turističke zajednice Grada Zagreba, Kaptol 5, a uz ministra Bajsa i Vandu Šagovac, o programu obrazovanja za turističke vodiče i u sklopu toga socijalnom turizmu, govorit će Romana Franjić, prodekanica za razvoj Zagrebačke škole za menadžment - studij turizma, Amelia Tomašević, direktorica TZ grada Zagreba, te predstavnik Udruge hrvatskih putničkih agencija.

Vanda Šagovac, diplomirala je na Zagrebačkoj školi za menadžment – studij turizma i jedina je gluha osoba koja je završila ovaj studij. Uskoro će, polaganjem stručnog ispita, kao prva gluha osoba, postati turistički vodič. Studij je završila sa željom da radi u turizmu za populaciju gluhih osoba i osoba oštećenog sluha, kojih u Hrvatskoj ima oko 12 tisuća. Stoga je 2006. godine osnovala udrugu za kulturu osoba oštećenog sluha „Svijet tišine“ s ciljem povezivanja kulture i turizma za gluhe te promoviranja ove vrste turističkih usluga za osobe s posebnim potrebama. Misija udruge nije samo promicanje kulture gluhih, već i promidžba hrvatskog turizma preko aktivnosti na međunarodnim natjecanjima gluhih umjetnika. Najave