Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

Između ostalih prijedloga izmjena i dopuna Zakona, izdvajamo kako se predlaže brisanje odredbe kojom je propisana mogućnost izdavanja vaučera umjesto raskida ugovora za neizvršena putovanja u paket aranžmanu poslije 1. ožujka 2020. godine.

Zatim izmjenu odredbi o polaganju posebnog dijela stručnog ispita za turističke vodiče, posebno za svaku županiju te propisivanje obveze registracije pružatelja usluge rent-a-cara i vođenje evidencije sklopljenih ugovora o najmu vozila kroz Središnji registar te omogućavanje pristupa podacima nadležnim tijelima.

Ovo savjetovanje sa javnošću otvoreno je do 7. veljače 2021. godine, a pristupiti mu se može na portalu e-Savjetovanja.
 
Također ističemo kako je otvorena i druga tema savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, o Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu.

To savjetovanje otvoreno je do 7. veljače 2021. godine i također se može pronaći na portalu e-Savjetovanja

Priopćenja