Otvorena savjetovanja za turističke pravilnike

Slika /2021_ilustrac_f/700_e-Savjetovanja_logo.png

Ministarstvo turizma i sporta uputilo je na e-Savjetovanja dva pravilnika kojim se uređuje financiranje projekata turističkih zajednica i to: Nacrt pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Nacrt pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz fonda za udružene turističke zajednice.

Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent /link na e-Savjetovanja/
 
Ovim pravilnikom se propisuju kriteriji i postupak za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, te kriteriji za dodjelu prema kojima korisnici navedenih sredstava Fonda mogu biti lokalne turističke zajednice koje prema podacima za prethodnu kalendarsku godinu imaju indeks turističke razvijenosti manji od 25 (50% sredstava iz Fonda) i regionalne turističke zajednice koje prema podacima za prethodnu kalendarsku godinu imaju indeks turističke razvijenosti manji od 20 (50% sredstava iz Fonda). Model za izračun indeksa turističke razvijenosti izradio je Institut za turizam u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta.
 
Natječaj za regionalne turističke zajednice raspisuje Hrvatska turistička zajednica a za lokalne turističke zajednice raspisuje regionalna turistička zajednica najkasnije u roku od 30 dana od dana objave Indeksa turističke razvijenosti za prethodnu kalendarsku godinu. Projekti se vrednuju po kriteriju usklađenosti sa dokumentima koji definiraju strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda, te strateškim marketinškim planovima iste i više razine. Sredstva će se dodjeljivati regionalnim i lokalnim turističkim zajednicama za projekte koji proizlaze iz sljedećih zadaća turističkih zajednica: istraživanje i strateško planiranje, razvoj turističkog proizvoda, komunikacija i oglašavanje, destinacijski menadžment, projekti koji se realiziraju sredstvima iz EU fondova.
 
Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice /link na e-Savjetovanja/
 
Ovim pravilnikom se propisuju kriteriji i postupak za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice. Korisnici sredstava iz Fonda su lokalne i regionalne turističke zajednice osnovane za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave te im je namijenjeno 70 posto sredstava iz Fonda te lokalne i regionalne turističke zajednice koje su međusobno sporazumno (projektno) udružene, a kojima je namijenjeno 30 posto sredstava iz Fonda.
 
Hrvatska turistička zajednica dodjeljivat će sredstva na temelju prijavljenih projekata na javni natječaj koji će se objavljuje do 31.siječnja tekuće godine na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice. Sredstva će se dodjeljivati regionalnim i lokalnim turističkim zajednicama za projekte koji proizlaze iz sljedećih zadaća turističkih zajednica: istraživanje i strateško planiranje, razvoj turističkog proizvoda, komunikacija i oglašavanje, destinacijski menadžment, projekti koji se realiziraju sredstvima iz EU fondova.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću biti će otvoreno do 24. prosinca 2021. i dostupno je na portalu e-Savjetovanja:
  • Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent /link na e-Savjetovanja/
  • Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice /link na e-Savjetovanja/


Priopćenja