OECD: Prilagodba klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofa

Slika /AAA_2020_ABC/a_fotke/200420_oecd_priruc.png

OECD je objavila kratki vodič za kreatore politika o tome kako kao država koherentnije pristupati smanjenju klimatskih rizika i riziku od katastrofa. Upute i prijedlozi načinjeni su na temelju dokumenata: Sendajski okvir za smanjenje rizika od katastrofa, Pariški sporazum o klimatskim promjenama te Program održivog razvoja 2030.

Vlade sve više prepoznaju dobrobiti veće usklađenosti u prilagođavanju klimatskim promjenama (climate change adaptation - CCA) i smanjenju rizika od katastrofa (disaster risk reduction – DRR).

Usklađenost je sredstvo integracije ciljeva CCA-a i DRR-a u održivi razvoj. To je postupak koordinacije i može se horizontalno operacionalizirati u svim sektorima; okomito na različitim razinama vlasti; i kroz suradnju među dionicima.

Mogu se identificirati tri glavne vrste koherencije: strateška, operacionalna i tehnička.

Priručnik navodi 5 područja pristupa povećanoj koherentnosti u prilagođavanju klimatskim promjenama (CCA) i smanjenju rizika od katastrofa (DRR):
  • Aranžmani upravljanja,
  • Klimatske usluge (podaci i informacije) kao potpora,
  • Provedba,
  • Financiranje za koherenciju,
  • Praćenje, evaluacija i učenje.
Za svako područje, OECD iznosi trenutne prepreke i manjkavosti te prijedloge kako ih pokrenuti i unaprijediti.

Razvojna suradnja može podržati zemlje partnerice u rješavanju klimatskih i katastrofalnih rizika, istodobno jačajući dosljednost u provedbi CCA-e i DRR-a.

To uključuje podršku inicijativama koje jačaju državne okvire politika i institucionalne aranžmane te koji mogu olakšati prepoznavanje mogućnosti za koherentnost u CCA i DRM.

Poveznica na vodič: ovdje.

EU