Održivi turizam: Ugovor o izradi standardizirane baze znanja

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/SustainableTourism.jpg

Ministarstvo turizma i sporta kao projektni partner EUSAIR Facility Point projekta pokrenulo je izradu standardizirane baze znanja održivog turizma utemeljene na rezultatima istraživanja i izradu okvira za praćenje i vrednovanje napretka provedbe EUSAIR tematskog stupa Održivi turizam.

Ministarstvo turizma i sporta kao koordinator tematskog stupa Održivi turizam Jadransko-jonske strategije EUSAIR i projektni partner EUSAIR Facility Point projekta, sufinanciranog iz INTERREG ADRION programa, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, potpisalo je ugovor vrijedan 750 tisuća kuna sa zajednicom ponuditelja koju čine Institut za razvoj i međunarodne odnose IRMO i Ecorys Hrvatska d.o.o. kao odabrani vanjski stručnjaci. Predmet ugovora jest tehnička podrška vanjskih stručnjaka u izgradnji baze znanja, izradi okvira za praćenje i vrednovanje EUSAIR tematskog stupa Održivi turizam i jačanju kapaciteta javne uprave u smislu razumijevanja trendova i izazova u specifičnim područjima tematskog područja održivog turizma, identificiranju potencijala i koraka za bolju koordinaciju politika i financijskih i nefinancijskih mjera. Pružanje usluga ugovoreno je na rok do 1. prosinca 2022. godine.

Odabrani vanjski stručnjaci objedinit će informacije o postojećem stanju, polaznim osnovama, pokazateljima, SWOT analizama i slično u programima koji mogu financirati EUSAIR projekte u zajednički okvir praćenja. Budući da makroregionalne strategije nemaju vlastitih izvora financiranja, izuzetno je važno da se na vrijeme identificiraju potencijalni programi iz kojih bi se bespovratnim sredstvima Europske unije mogli financirati projekti održivog turizma Jadransko-jonske regije.

Dodana vrijednost rada vanjskih stručnjaka bit će u izgradnji baze znanja održivog turizma te u prepoznavanju i popunjavanju identificiranih nedostataka, poput onih u sustavima pokazatelja u kojima vrlo često nedostaju jasno definirani i mjerljivi pokazatelji i/ili početne vrijednosti pa je posljedično tome izuzetno teško pratiti uspješnost ili neuspješnost provedbe razvojnih projekata ili uspješnost ili neuspješnost mjera javne politike vezano uz tematsko područje održivog turizma.

Stručnjaci Instituta za međunarodne odnose i Ecorys Hrvatska d.o.o prikupit će pouzdane i na EUSAIR makroregionalnoj razini usporedive podatke kako bi se identificirala tematska i/ili zemljopisna područja s posebnim potrebama ili potencijalima i stvorila baza za dobro utemeljeno određivanje prioriteta projekata/aktivnosti, uspostavile osnovne vrijednosti na kojima se mogu temeljiti pokazatelji rezultata i ciljevi te postavila osnova za daljnji razvoj makroregionalnog pristupa.

Izgradnja potrebne baze znanja uključuje dvije faze: popis postojećih resursa (već zaključene ili tekuće studije ili istraživanja, postojeće baze podataka na regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini itd.) i implementacija, prema potrebi, studija vezanih za TSG4 uz samostalnost u provedbi istog. Cilj je formirati popis postojećih istraživanja koja su potpora ciljevima TSG4 u makro regiji, i koji će biti pripremljeni kako bi bili dostupni kroz EUSAIR platformu dionika. Pored navedenog, koristit će se i dodatni instrumenti i resursi poput već postojećih studija Europske komisije, OECD-a ili COWI u vezi s makroregionalnim strategijama, posebno EUSAIR-om ili poput teritorijalnog sustava praćenja koji će se stvoriti u okviru programa suradnje ESPON.

Odabrani TSG4 stručnjaci za praćenje i vrednovanje dokazali su iskustvom i referencama da posjeduju odgovarajuće znanje i profesionalno iskustvo u pogledu tematskog područja praćenja i vrednovanja održivog turizma na području EUSAIR-a kao i prioriteta obuhvaćenih 4. stupom EUSAIR strategije.

Razvoj je proces promjena koji ekonomskim rastom i širim socijalnim i kulturnim promjenama potiče pojedince da dostignu svoje potencijale. EUSAIR nastoji postati i biti dugoročni instrument održivog razvoja (održivog turizma) na području Jadransko-jonske regije. U tom procesu oslanja se i na znanje i iskustvo vanjskih stručnjaka poput Instituta za razvoj i međunarodne odnose čija je temeljna misija prijenos znanja i vještina za kompetentnu znanstvenu interpretaciju suvremenih međunarodnih ekonomskih, političkih i kulturnih odnosa i suradnje za održivi razvoj od interesa za razvoj Hrvatske ili stručnjaka međunarodne konzultantske tvrtke Ecorys koji su angažirani kroz ovaj natječaj na provedbi Facility Point projekta.

Ministarstvo turizma i sporta RH tako vrlo aktivno nastavlja daljnju provedbu EUSAIR Jadransko-jonske strategije i rad utemeljen na što pouzdanijim i međusobno usporedivim znanstvenim podacima za područje svih 9 zemalja Jadransko-jonske makroregije.

“Zemlje koje sudjeluju u ovoj Strategiji su Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija te Srbija, što znači da mogu kandidirati svoje razvojne projekte za financiranje namijenjeno provedbi Strategije. Institutu za razvoj i međunarodne odnose i Ecorys Hrvatska d.o.o. će, u suradnji s predstavnicima svih navedenih zemalja, izraditi okvir za praćenje i vrednovanje napretka provedbe dijela Strategije koji se odnosi na održivi turizam te ojačati kapacitete javnih uprava zemalja koje sudjeluju u Strategiji za bolje strateško planiranje i koordinaciju javnih politika i mjera na razini jadransko-jonske regije“, kazala je Sanja Tišma, ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba u ime konzorcija.

Pisane vijesti