Održani seminari i sastanci u sklopu projekta INHERIT

Slika /2021_ilustrac_f/210610_inherit.jpg

Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam (IPTPO) u sklopu programa transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020., u okviru projekta INHERIT “Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskom područja Sredozemlja“ organiziralo je seminare i sastanke koji su bili namijenjeni predstavnicima tijela javne vlasti turizma i prirodne baštine i okoliša, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, menadžerima u turizmu i ostalim zainteresiranim dionicima u turizmu na temu jačanja kapaciteta turističkih gospodarskih subjekata i državnih službenika o zaštiti prirodne baštine, jačanja kapaciteta za menadžere turističke industrije o razvoju održivih turističkih aktivnosti, jačanja kapaciteta javnih i privatnih turističkih subjekata o upravljanju INHERITURA područjima.

U radu seminara sudjelovali su i predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te brojne eminentne institucije. Svi su se složili da sektor turizma  i sektor prirode i okoliša može i treba zajedno surađivati još više kako bi se zaštitila bioraznolikost, a s obzirom da se gospodarstvo kao i ostale društvene aktivnosti temelje na uslugama ekosustava.

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac pozdravila je organizatore i sudionike seminara te je naglasila kako se Jadranska Hrvatska nalazi među pet najposjećenijih regija kada govorimo o broju noćenja inozemnih gostiju u Europskoj uniji. 

Sektor turizma i zaštite okoliša putem ovih seminara ima priliku zajedno s jedinicama lokalne i županijske samouprave uspješno surađivati na održivom razvoju kako bi zaštitili prirodnu baštinu Mediterana za sadašnje i buduće generacije.


Posljednjih desetljeća, turizam na području Mediterana ubrzano se razvija. Posljedično, mediteranska obalna i priobalna baština, pod pritiskom su intenzivnih turističkih tokova koji se povećavaju svake godine. MED obalna i priobalna područja suočavaju se sa sezonalnošću, prekapacitiranošću, ali i prekomjernom gradnjom, stvaranjem otpada, iscrpljivanjem resursa, dezertifikacijom, nestašicom vode i gubitkom bioraznolikosti. Ukoliko promjene izostanu, razvoj turizma na MED području, suočit će se s mnogim preprekama za daljnji rast unutar narušene prirodne baštine. Stoga je upravo sinergija zaštite prirodne baštine i održivog turizma, jedina mogućnost kontinuiranog rasta turističke industrije i suočavanja s konkurencijom drugih zemalja. 

Cilj projekta INHERIT je očuvanje i valorizacija obalne i priobalne baštine MED područja (turističkih destinacija). Projekt testira i primjenjuje novi pristup prilagođen specifičnostima MED područja, koji štiti prirodnu baštinu od štetnih intenzivnih turističkih tokova. Provedba projekta, temelji se na implementaciji "bottom-up" zaštite (INHERIT pristup zaštite) oslonjene na samoregulaciju i praćenje aktivnosti od strane lokalnog stanovništva i ostalih dionika u turizmu, s ciljem promišljenog ublažavanja sezonalnosti i rasterećenja kapaciteta nosivosti destinacija.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85 %.

Ostale vijesti