Održani prvi sastanci s INHERITURA ambasadorima i dionicima u Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji

Slika /2021_ilustrac_f/2021_INHERITURA.jpg

Ministarstvo turizma i sporta RH i Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč (projektni partneri u RH) zajedno s „INHERITURA ambasadorima“ organiziraju sastanke sa zainteresiranim tijelima koja upravljaju obalnim prirodnim područjima i njihovim dionicima, a u čijem je fokusu djelovanja održivi turizam i zaštita prirodne baštine. Cilj je identificirati mogućnosti za proširenje mjera zaštite i valorizacije prirodne baštine te njihove implementacije, kao i osnivanje novih INHERITURA područja.

Prva dva sastanka održana su u Zadarskoj županiji (u Ninu) i u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u Splitu), zajedno s INHERITURA ambasadorima:
  • 16. 12. 2021. s Turističkom zajednicom Zadarske županije, direktorica Mihaela Kadija, ambasadorica i zamjenik Damir Hordov,
  • 17. 12. 2021. s Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije, direktor Joško Stella, ambasador i zamjenica Anamarija Radovniković.Domaćin sastanka u Ninu bila je dr. sc. Marija Dejanović, direktorica TZ grada Nina, uz ključne dionike iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera“, Morana Bačić te predstavnik Zavoda za prostorno uređenje i HGK Zadarske županije, kao i grad Nin, Upravni odjel za komunalne poslove i Komunalac te gospodarski subjekti iz turizma i lokalno stanovništvo.U Splitu je uz TZSDŽ, sastanku prisustvovao i direktor Luka Kolovrat iz TZ Imota, te ključni dionici: ravnatelj Javne ustanove “More i krš” Domagoj Lažeta i Zavod za prostorno uređenje iz Splitsko dalmatinske županije, kao i ostali ugledni gospodarstvenici iz privatnog sektora i lokalno stanovništvo.

Iz Ministarstva turizma i sporta RH sastanku su prisustvovali: Ana Marija Vukčević, voditeljica projekta INHERIT, koja je ujedno i vodila sastanak te Nikolina Zagorec, tematski stručnjak, a iz Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč, Ana Težak Damijanić.
 
Zaštićena područja pružaju široku lepezu okolišnih, socijalnih i ekonomskih koristi ljudima i lokalnim zajednicama te su nužni za:
  • Očuvanje biološke raznolikosti i divljine
  • Pružanje vitalnih usluga ekosustava (sigurnost hrane i vode, očuvanje tla i sliva, sekvestracija ugljika, razgradnja i detoksikacija otpada, otpornost na učinke klimatskih promjena,)
  • Utjelovljuju značajne kulturne i povijesne vrijednosti,
  • Ključni pokretači održivog razvoja, uglavnom kroz turizam i rekreaciju.
Program oznake INHERITURA pokriva obalna područja 13 europskih zemalja na sjevernoj obali Sredozemlja, a obuhvaćaju područja prirodne baštine raznih kategorija i vrsta. Da bi ispunjavala uvjete INHERITURA programa, područja navedenih mediteranskih zemalja trebala bi biti smještena unutar regije na razini NUTS 3 koja obalnom linijom ili više od polovice stanovništva živi manje od 50 km od mora, tako da se smatraju „obalnim područjima“ i uključuju mjesta prirodne baštine raznih vrsta.
 
Osim toga, područja INHERITURA trebaju zadovoljiti niz obaveznih i neobaveznih kriterija zaštite okoliša i održivosti, kao i upravljanje tim područjem. Prijavni obrazac za INHERITURA oznaku sastoji se od 16 kriterija podijeljenih u 4 kategorije:
  1. Upravljanje okolišem i zaštite mjere
  2. Valorizacija i promotivne aktivnosti
  3. Upravljanje i strateško planiranje
  4. Aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti
Područje INHERITURA je priobalno područje MED s bogatom prirodnom baštinom, koje provodi mjere za: promicanje zaštite okoliša, smanjivanje sezonalnosti turizma i rješavanje prekomjerne posjećenosti i poticanje održivog razvoja turizma (koristeći prirodnu baštinu kao imovinu), kroz pristupe “odozdo prema gore” i suradnju ključnih dionika. Cilj je integrirati rezultate INHERIT-a u politike zaštite te ih učiniti dostupnima široj javnosti diljem Mediterana koordinirajući MED INHERITURA destinacije kao jedinstveno funkcionalno područje temeljeno na transnacionalnim mehanizmima suradnje.

Pisane vijesti