Održan sastanak projektnih partnera INHERIT-a i radionica “Zajednice održivog turizma“ (STC) programa INTERREG MED 2014-2020

Slika /2021_ilustrac_f/210310_inherit1.jpg

Ministarstvo turizma i sporta kao projektni partner na projektu INHERIT sudjelovalo je, 8. i 9. ožujka 2021. godine, na 6. sastanku u organizaciji projektnog partnera “Javna agencija za promicanje poduzetništva i razvoja projekata općine Izola“ iz Slovenije.

Uoči sastanka, 25. veljače 2021., Ministarstvo je sudjelovalo na 2. radionici izgradnje “Zajednice održivog turizma” programa Interreg Mediteran.

Šesti sastanak sazvan je u okviru Modula 2 radnih paketa:  4 – Testiranje i 5 – Prijenos rezultata, a predstavljene su teme o kojima se razgovaralo na radionici Horizontalnih projekata.

Također, dogovoreno je kako će sastanak INHERIT Odbora biti 26. ožujka 2021. godine, a na njemu će biti odabrano minimalno 5 INHERITURA područja (INHERITURA oznaka), dio aktivnosti A4.7 „Pilot testiranje - uspostava prvih područja INHERITURE“. Program oznake INHERITURA pokriva obalna područja 13 europskih zemalja na sjevernoj obali Mediterana, a odnosi se na mjesta prirodne baštine raznih kategorija i vrsta.

Područja INHERITURA trebaju ispuniti brojne kriterije zaštite okoliša i održivosti koji se mogu svrstati u sljedeće kategorije: mjere upravljanja okolišem i zaštitne mjere; valorizacija i promotivne aktivnosti; upravljanje i strateško planiranje; edukacija i svijest. Ta će se područja povezati s turističkim rutama, itinerarima, koja obuhvaćaju više destinacija na temelju jedne od zajedničkih tema prirodne baštine. Kombinacija zaštite prirodne baštine s održivim turizmom jedina je mogućnost kako se turistička industrija može dodatno razvijati i suočiti s međunarodnom konkurencijom.

Aktivnost radnog paketa 5 - Prijenos znanja, osigurava transfer rezultata izabranim predstavnicima, djelatnicima javnog sektora u kontekstu nadzora i upravljanja razvojem turizma i zaštite prirodne baštine, menadžerima u turističkoj industriji i ostalim relevantnim dionicima. Krajem travnja i početkom svibnja ove godine Ministarstvo turizma i sporta i Institut za poljoprivredu i turizam organizirat će tri seminara. Seminari će obuhvaćati tri teme: zaštita prirodne baštine, održivi razvoj turizma i upravljanje INHERITURA područjima.   
 
Opći cilj 2. radionice izgradnje “Zajednice održivog turizma” bio je okupiti članove Zajednice te predstaviti rezultate horizontalnih projekata. Također, razgovaralo se o novim problemima (Covid-19), izazovima i sljedećim koracima. Zajednica je razvila katalog koji predstavlja najvažnije rezultate projekata. Odabir rezultata izvršen je na temelju boljeg promicanja zajedničkih integriranih akcija koje bi mogle potaknuti održivi i odgovorni razvoj obalnog i pomorskog turizma na Mediteranu.

S obzirom da je održivost postala ključni pokretač u turističkoj potražnji, moramo početi razmišljati o načinu na koji živimo i utječemo na prirodne resurse (ne samo kao turisti).

Sastanku je prisustvovalo svih petnaest partnera projekta INHERIT iz deset mediteranskih zemalja EU-a te Crne Gore.Pisane vijesti