Objavljene dodatne upute o olakšanoj registraciji 'vikendaša' u sustav eVisitor

Slika /arhiva/eVisitor_www_L.jpg

S obzirom na pojačani turistički promet u kategoriji obveznika vlasnika kuća ili stanova za odmor (vikendaša) i na učestale upite turističkih zajednica kao i samih 'vikendaša', Glavni ured HTZ-a pripremio je dodatna pojašnjenja, a sve s ciljem manjeg opterećenja turističkih ureda, osoblja turističkih zajednica te samih vikendaša. Upute su objavljene na Internet stranicama eVisitor te su dostavljene i sustave turističkih zajednica. Registracija 'vikendaša' u sustav eVisitor bez osobnog dolaska u turističku zajednicu moguća je na način da obveznici mogu dostaviti turističkoj zajednici potrebne dokumente poštom, elektroničkom poštom ili telefaxom.

S obzirom na pojačani turistički promet u kategoriji obveznika vlasnika kuća ili stanova za odmor (vikendaša) i na učestale upite turističkih zajednica kao i samih 'vikendaša', Glavni ured HTZ-a pripremio je dodatna pojašnjenja, a sve s ciljem manjeg opterećenja turističkih ureda, osoblja turističkih zajednica te samih vikendaša. Upute su objavljene na Internet stranicama eVisitor te su dostavljene i sustave turističkih zajednica. Registracija 'vikendaša' u sustav eVisitor bez osobnog dolaska u turističku zajednicu moguća je na način da obveznici mogu dostaviti turističkoj zajednici potrebne dokumente poštom, elektroničkom poštom ili telefaxom.

Za registraciju obveznika u sustav potrebni su OIB i identifikacijski dokument, a za registraciju objekta, obveznik je dužan priložiti jedan od sljedećih dokumenata:  kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga, rješenje o nasljeđivanju, rješenje o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor, rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade, izvadak iz katastra, dokaz da je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, zbirne evidencije nadležnih tijela (npr. evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade, evidencija obveznika plaćanja poreza na kuće i stanove za odmor i dr.).

Uz to, vikendaši mogu izvršiti registraciju i osobnim dolaskom u turističku zajednicu ili to za njih mogu učiniti članovi uže obitelji, prijatelji i slično, uz ovjerenu punomoć potpisanu od strane vlasnika objekta i ovjerenu kod javnog bilježnika. Ovjera punomoći traži se isključivo radi sprečavanja zlouporabe pristupa osobnim podacima obveznika, odnosno kako bi se spriječile moguće krađe osobnog identiteta obveznika od strane trećih osoba.

Omogućeno je i kreiranje korisničkih pod računa unutar sustava eVisitor, stoga preporučamo da 'vikendaši', umjesto da svoje pristupne podatke predaju na uporabu drugim osobama, za njih otvore pod račune. U tom slučaju, osoba koja ima otvoren pod račun dobiva pristupne podatke koji su drugačiji od pristupnih podataka obveznika te se u svakom trenutku može utvrditi tko je poduzeo neku aktivnost u sustavu. 

Na kraju, svim je korisnicima sustava eVisitor od 1. lipnja 2016. godine omogućena prijava putem sustava e-GrađaniE-mail: evisitor@htz.hr Pozivni centar (8.00-24.00): 01 549 44 77 

https://www.evisitor.hr/Cesta-pitanjaPisane vijesti