Objavljen natječaj za „Euroclusters“

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/flag-of-european-union.jpg

Europska komisija (EK) objavila je natječaj za euroklastere, otvoren za svih 14 industrijskih ekosustava uključujući turizam. S ciljem podrške implementaciji ažurirane industrijske strategije EK je pokrenula 30-tak međusektorskih, interdisciplinarnih i transeuropskih strateških zajedničkih inicijativa za klastere.

Klasteri su regionalni ekosustavi povezanih industrija i različitih djelatnosti koje su međusobno ovisne jedne o drugima.

Na platformi European Cluster Collaboration nalazi se oko 1200 klustera podijeljeni prema granama industrija, https://clustercollaboration.eu/in-focus/industrial-ecosystems 
 
Natječaj obuhvaća sljedeće teme:
  • Mreže otpornosti s ciljem jačanja otpornosti europskih industrijskih ekosustava razvojem lanaca vrijednosti poveznih s jedinstvenim europskim tržištem
  • Inovacije s ciljem jačanja kapaciteta u ekosustavima nabave i tehnologije
  • Prilagodba poslovanja s ciljem jačanja transformacije u zelenu i digitalniju ekonomiju
  • Edukacija radne snage i privlačenje najboljih ljudi u sektor
  • Internacionalizacija poslovanja 
Projektni prijedlozi se mogu prijaviti u dva smjera:  
  1. One Open Strand – otvoren za suradnju različitih industrijskih ekosustava
  2. One strand on tourism – za turističke klastere  
Ciljani dionici: klasteri i mreže ili druge vrste organizacija koje podržavaju zelenu i digitalnu transformaciju i jačanje otpornosti Europske unije
 
U razdoblju 2021.-2024. ukupno je dostupno 42 000 000 eura.
 
Rok za prijavu: 30. studenog 2021. do 17 sati
 
Natječajna dokumentacija i više informacija o natječaju dostupna je na: https://bit.ly/3n9JNsy 
 
Info dan o natječaju održat će se u srijedu 20. listopada 2021.
Program i registracija za info dana dostupni na https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/joint-cluster-initiatives-euroclusters-europes-recovery_en

Pisane vijesti