Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini. Za predmetni program je u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano četiri milijuna kuna.

Sredstva su namijenjena javnom sektoru - jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.
 
Prema prethodnom izrađenom Operativnom planu razvoja cikloturizma županije (2017.-2020.), sufinancira se sljedeće:
 
  • Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
  • Izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;
  • Uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza (uključujući i staze za određene tipove biciklizma – enduro, XC, downhill i sl.);
  • Izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
  • Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
  • Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljenje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl);
  • Izgradnja i uređenje bike parkova. 

Ministarstvo sufinancira do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 kuna, a maksimalni 400.000 kuna.

Podsjećamo da je Ministarstvo u 2017. godini kroz predmetni Program sufinanciralo izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma za 14 kontinentalnih županija. Operativnim planovima su dane jasne smjernice i prioriteti razvoja cikloturizma pojedine županije te su postavljeni temelji za razvoj cikloturizma na kontinentu. Program razvoja cikloturizma na kontinentu je izazvao izuzetan interes svih kontinentalnih županija i svaka od njih je napravila veliki iskorak u razvoju ovog oblika turizma.

Pošto je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini obustavljen u svibnju prošle godine radi izvanrednog stanja izazvanog pojavom i širenjem virusa SARS-CoV-2 te Odluke Vlade Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, Ministarstvo turizma i sporta ovim javnim pozivom ima intenciju završetka realizacije operativnih planova razvoja cikloturizma županija (2017.-2020.).

Razvoj cikloturizma ima važnu ulogu u razvoju kontinentalnog turizma, a što u konačnici  doprinosi ravnomjernijem turističkom razvoju naše zemlje, produljenju turističke sezone i pozicioniranju Hrvatske kao destinacije raznolike i bogate turističke ponude.

Također, Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024. predviđeno je poticanje razvoja svih posebnih oblika turizma kao i daljnji razvoj kontinentalnog turizma.

Javni poziv otvoren je do 25. ožujka 2021. Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce objavljeno je na službenim web stranicama Ministarstva turizma i sporta, pod kategorijom Javni pozivi i natječaji, gdje će biti objavljeni i rezultati javnog poziva.  

Priopćenja