​Novom metodologijom rada do kvalitetnijih izvješća o provedenim aktivnostima u turističkim zajednicama

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac donijela je Metodologiju i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada za Hrvatsku turističku zajednicu, regionalne i lokalne turističke zajednice.

„Cilj nove metodologije je ujednačeno i konsolidirano planiranje i izvješćivanje o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća te ostvarenje ciljeva“, naglasila je ministrica Brnjac.

Važna je novost kako su se u skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom, dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Nova metodologija i standardi planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljeni su na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava, a planiranje usmjereno na ostvarivanje zadanih ciljeva i željenih rezultata.

Dokument je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, ovdje.

Priopćenja