Novi partnerski odnosi između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

Novi partnerski odnosi između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine uređeni su Sporazumom o trgovini i suradnji, Sporazumom o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka te Sporazumom o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije.

Ministarstvo turizma i sporta želi ukazati na sljedeće informacije o putovanjima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine nakon 1. siječnja 2021. godine:
 
  • Hrvatski državljani i nadalje će moći putovati bez vize u Ujedinjenu Kraljevinu, u svrhu kratkotrajnog poslovnog ili turističkog posjeta, koji nije dulji od 6 mjeseci.
  • Do 1. listopada 2021. građani EU-a, EGP-a i Švicarske, pa tako i hrvatski državljani, moći će ulaziti u Ujedinjenu Kraljevinu s valjanom putovnicom ili valjanom osobnom iskaznicom, a od 1. listopada 2021. isključivo s valjanom putovnicom. Izuzetak su građani EU-a, EGP-a i Švicarske čija su prava zaštićena Sporazumom o povlačenju, koji će moći koristiti svoje nacionalne osobne iskaznice za putovanja u Ujedinjenu Kraljevinu najmanje do 31. prosinca 2025. godine.
  • Građani EU-a, EGP-a i Švicarske koji namjeravaju boraviti u Ujedinjenoj Kraljevini dulje od 6 mjeseci u svrhu rada, studija ili pak žele živjeti u Ujedinjenoj Kraljevini, trebat će podnijeti zahtjev za vizu i dokazati da ispunjavaju relevantne kriterije. Za boravak u svrhu rada, uvodi se bodovanje pojedinih kriterija.
Detaljnije informacije o putovanjima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine nakon 1. siječnja 2021.nalaze se ovdje.
 
Ističemo kako je potrebno i dalje pratiti najnovije informacije vezano uz COVID-19 mjere i mogućnost putovanja.
 
O novim partnerskim odnosima Europske unije i Ujedinjene Kraljevine možete se informirati putem dokument Informacija o dovršetku pregovora o Sporazumima koji uređuju buduće odnose i suradnju Između Europske Unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske - https://vlada.gov.hr/dokumenti/10.

Priopćenja