Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ u 2021. godini

Slika /AAA_2020_MINTIS/fotke/200831_Franjo_Bucar1.jpg

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ u 2021. godini, najvišeg priznanja koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se za višegodišnje uspješno djelovanje u sportu, osvajanje olimpijske medalje, iznimno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili sportsko dostignuće, a dodjeljuje se kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Svaka od navedenih nagrada može se jednom kandidatu dodijeliti samo jednom. Godišnje se može dodijeliti najviše petnaest Državnih nagrada, a od toga tri nagrade za životno djelo.

Uvjet za dobivanje Državne nagrade za životno djelo prethodno je dodijeljena godišnja nagrada. Ako Odbor Državne nagrade ocijeni da za to postoje opravdani razlozi i posebno ih obrazloži, Državna nagrada za životno djelo može se, iznimno, dodijeliti i kandidatu kojem prethodno nije dodijeljena godišnja nagrada.

Prijedloge za dodjelu Državne nagrade mogu davati sve osobe iz sustava sporta, sukladno članku 5. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), skupine uglednih sportaša i sportskih djelatnika, članovi Odbora Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ pojedinačno te pojedinci građani Republike Hrvatske.

Prijedlog mora biti pisano obrazložen te mora sadržavati životopis s osobnim podacima o kandidatu, odnosno naziv i sjedište kandidata, potom podatke o njegovoj djelatnosti, sportskim odnosno drugim rezultatima, ostvarenjima i dostignućima u sportskoj djelatnosti odnosno stručnim, znanstvenim ili drugim ostvarenjima u sportu te druge razloge zbog kojih se predlaže za Državnu nagradu. Predlažu li se kandidati pojedinci, potrebno je navesti predlažu li se za godišnju nagradu ili nagradu za životno djelo.

Uz prijedlog se dostavlja popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova, sportskih odličja i priznanja za djelovanje u sportu (priloge nije potrebno dostavljati) te životopis kandidata s općim podacima, zanimanjem, zvanjem, statusom u ustanovi zaposlenja ili drugoj dokumentaciji te obavezno adresa stanovanja i broj telefona.

Prijedlog s dokumentacijom upućuje se Odboru Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ na adresu:
Ministarstvo turizma i sporta
Odbor Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“
Prisavlje 14
10000 Zagreb
Rok za podnošenje prijedloga je 1. listopada 2021. godine.

Pisane vijesti