​MINT: održan sastanak Leadership grupe „Turizam“

Slika /AA_2018_b-fotke/vijesti/190301_Leadership tim_1.jpg

U okviru izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, ovog tjedna u Ministarstvu turizma održan je sastanak Leadership grupe za turizam. Sastanku su prisustvovali brojni predstavnici privatnog turističkog sektora te predstavnici Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva zdravstva, Hrvatske zajednice županija i grada Dubrovnika, a s ciljem predstavljanja projekta te uspostave partnerstva u procesu pripreme 'Nacionalne razvojne strategije', kao hijerarhijski najvišeg strateškog dokumenta u Republici Hrvatskoj.

Tom prilikom ministar turizma Gari Cappelli istaknuo je važnost sinergije dionika u turizmu te djelatnostima i industrijama koje su vezane uz turizam.

„Turizam je izuzetno horizontalna djelatnost te je samim time važna usklađenost ciljeva razvoja ne samo turizma već i drugih industrija koje se vežu uz turizam posebice kroz selektivne oblike turizma. Izradom Nacionalne razvojne strategije po prvi put ćemo imati hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja koji će jasno definirati viziju razvoja, razvojne smjerove, strateške ciljeve i pokazatelje učinka, provedbene mehanizme, strateške projekte te izvore financiranja“ te naglasio kako će Nacionalna razvojna strategija činiti temelj za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora financiranja te okvir za buduće nacionalne strateške turističke dokumente.
 
Podsjećamo, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine je ključan nacionalni strateški dokument za razdoblje nakon 2020. godine u kojem će biti definirana vizija razvoja te glavni razvojni prioriteti i strateški ciljevi. Riječ je o dokumentu koji će činiti temelj za programiranje proračuna i sredstava iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora (su)financiranja dostupnih Republici Hrvatskoj u razdoblju nakon 2020. godine. Ministarstvo turizma je nositelj dijela tematskog područja koji se odnosi na turizam i kreativno društvo, jednog od sedam ključnih tematskih područja pokrivenih u okviru izrade Nacionalne razvojne strategije, i u skladu s time koordinator Tematske radne skupine za turizam čija je zadaća pružanje stručnog doprinosa izradi Nacionalne razvojne strategije te izrada prijedloga elemenata strateškog okvira za Strategiju, kao i pružanje podrške u definiranju strateških projekata iz prioritetnog područja turizam i kreativno društvo.
 
Sudionicima sastanka predstavljene su okvirne smjernice vezane uz razna područja konkurentnosti turizma, kao što su poslovno okruženje, ljudski potencijali u turizmu, digitalizacija poslovanja, rejting Hrvatske kao turističke destinacije, turistička infrastruktura, turistička valorizacija kulturne i prirodne baštine te održivost i sigurnost hrvatskog turizma. Nadalje, fokus će se stavljati na jačanje multiplikativnog učinka turizma na cjelokupno gospodarstvo kroz plasman domaćih roba i usluga kroz turizam, ali i pojedini oblici selektivnih oblika turizma od najvećeg značaja za Republiku Hrvatsku. Također, razmotrena su i područja u kojima je moguće primijeniti javno-privatno partnerstvo u sektoru turizma te primjena inovacija i kreativnih industrija u rješavanju izazova u turizmu. 
 
Sudjelovanjem na sastanku te u daljnjem procesu pripreme Nacionalne razvojne strategije, predstavnici poduzeća iz turističkog sektora ali i drugih, svojim poslovanjem vezanih uz sektor turizma i ugostiteljstva, iznosit će svoje prijedloge i mišljenja kako bi se stvorila što kvalitetnija osnovica budućeg razvoja turizma te što kvalitetnija priprema prijedloga provedbenih mehanizama, strateških reformi i strateških projekata za postizanje definiranog strateškog cilja vezanog uz turizam.

Pisane vijesti