​Ministrica Brnjac na sastanku Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Slika /2021_ilustrac_f/210518_mints.jpg

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac sudjelovala je danas u Bruxellesu na sastanku Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. U području sporta na sastanku su usvojeni Zaključci o inovacijama u sportu te se raspravljalo o temi Sportska diplomacija: promicanje europskih interesa i vrijednosti u svijetu.

Zaključci o inovacijama u sportu postavljaju sportske inovacije kao razvojni čimbenik u različitim dimenzijama sporta, socijalnoj, ekonomskoj i organizacijskoj. Također, očekuje se da će sportske inovacije poticati povećanje sudjelovanja građana u sportu i tjelesnoj aktivnosti; poboljšati socio-ekonomski razvoj kroz sport; i baviti se sadašnjim i potencijalnim budućim izazovima, čineći tako sportski sektor održivijim i otpornijim. Države članice, Komisija i sportski pokret ovim Zaključcima pozivaju se na niz aktivnosti kako bi se promicala međusektorska suradnja.

“Osobito važnim smatramo iskoristiti mogućnosti koje nudi tehnologija, digitalni alati i inovacije u području obrazovanja i stjecanja dodatnih vještina. Na nacionalnoj razini već se ostvaruje široka suradnja sektora sporta s ostalim resorima, što je između ostalog vidljivo kroz niz mjera i aktivnosti Nacionalnog programa športa 2019. – 2026., poput mjera koje se odnose na Nacionalni informacijski sustav u sportu. Važnim smatramo i poticanje suradnje između sektora sporta i turizma koja može imati veliki razvojni potencijal za oba sektora, pri čemu digitalna inovativna rješenja mogu igrati važnu ulogu”, rekla je ministrica Brnjac.

U raspravi o sportskoj diplomaciji ministrica Brnjac je naglasila kako je sport oduvijek bio snažan alat za prenošenje pozitivnih poruka te kako tu snagu sporta treba iskoristiti za uspostavljanje komunikacije i suradnje i u svim drugim područjima i na svim razinama.

”Sport može biti važno sredstvo za dijalog, međusobno razumijevanje, prevladavanje nesporazuma te doprinijeti promicanju europskih politika i europskih vrijednosti. Kako bi se maksimalno iskoristile sve te prednosti, razvoj sportske diplomacije izrazito je važno strateški usmjeriti na razini cijele Europske unije” poručila je ministrica Brnjac.

Govoreći o sljedećim koracima ministrica je rekla kako je važno prepoznati i doprinos poznatih sportaša koji mogu promicati EU vrijednosti, ali i sportske vrijednosti poput promicanja socijalne integracije, suzbijanja svih oblika diskriminacije i pomoći u poticanju veće razine tjelesne aktivnosti u općoj populaciji. Zaključila je kako kroz donošenje krovne EU strategije države članice mogu ujedno jačati i nacionalne strategije sportske diplomacije, koje mogu biti dodana vrijednost na EU razini.

Osim usvajanja Zaključaka te rasprave, na sastanku su iznesene i informacije sa sastanaka Izvršnog i Osnivačkog odbora Svjetske antidopinške agencije te informacije o trenutačnom stanju u sportu uslijed utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na ovaj sektor. Također, Europska komisija izvijestila je o inicijativi ”HealthyLifestyle4All” dok je Slovenija predstavila program rada predstojećeg predsjedništva.

Priopćenja