​Ministrica Brnjac na 16. Konferenciji Vijeća Europe ministara zaduženih za sport

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

Ministrica Nikolina Brnjac sudjelovala je danas na 16. Konferenciji Vijeća Europe ministara zaduženih za sport. Ministri su raspravljali o dvije važne i povezane teme: europskom pristupu sportskim politikama - reviziji Europske sportske povelje te o ljudskim pravima u sportu.

“Ulaganjem u sportsku infrastukturu, osiguravanjem legitimne autonomije sporta i stvaranjem uvjeta kojima sport može doprinijeti ekonomiji, tijela javne vlasti i sportski pokret moraju stvoriti uvjete kako bi se građani što više bavili sportom i tjelesnim aktivnostima”, rekla je ministrica Brnjac osvrnuvši se na pitanje kako različiti dionici mogu djelovati kako bi sportske aktivnosti učinili dostupnima, uključivima i sigurnima.
 
“Hrvatska je u posljednje četiri godine učinila puno na stvaranju tih uvjeta. Vlada Republike Hrvatske povećala je izdvajanja za sport za 100 posto, a veliki naglasak stavljen je na ulaganje u sportsku infrastrukturu te je izgrađeno ili obnovljeno 56 sportskih objekata. Glavni cilj je sport učiniti jednako dostupnim svim građanima u svim dijelovima Hrvatske”, istaknula je Brnjac.
 
Ministrica je naglasila kako je za stvaranje svih tih uvjeta nužna suradnja lokalnih i nacionalnih tijela javnih vlasti s lokalnim i nacionalnim sportskim organizacijama, jer samo na taj način sport može postati dostupan i uključiv alat za bolje, uspješnije i sretnije društvo.
 
Govoreći o ljudskim pravima u sportu Brnjac je rekla kako smo svi svjesni kako je to jedna od velikih prijetnji u sportu te da u borbi protiv te prijetnje treba što više uključiti i medije.
 
 “Sport ima jedinstvenu snagu, on privlači, mobilizira i nadahnjuje, ali je isto tako i snažan alat za jačanje društvenih veza i mreža za promociju ideala solidarnosti, nenasilja, predanosti, ustrajnosti, tolerantnosti i pravde. Mediji mogu biti od velike pomoći u promociji i popularizaciji sporta i njegovih pozitivnih vrijednosti i zbog toga moramo u medijima dati više prostora našim sportašima kako bi promovirali vrijednosti sporta i njegov utjecaj na poštivanje svih ljudskih prava”. 

Priopćenja