Ministar Cappelli u posjetu Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli

​Ministar turizma Gari Cappelli će u srijedu, 21. studenoga 2018 godine, posjetiti Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli gdje će se susreti s vodstvom fakulteta te održati predavanje s temom „Turizam i nove uloge dionika“ okupljenim studentima preddiplomskog studija studijskog smjera 'Turizam' te diplomskog studija studijskog smjera 'Turizam i razvoj'.

Predavanje „Turizam i nove uloge dionika“ će biti održano u srijedu, 21. studenoga 2018. godine u 11:30 sati (Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Pula, ulica Petra Preradovića 1).

Ministar turizma Gari Cappelli će u sklopu predavanja naglasak staviti na sinergiju javnog sektora i turističke politike, turističku globalizaciju i regionalizaciju te okupljenima predstaviti važnost strategije razvoja turizma i prateće zakonske legislative.

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ najveća je sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u okviru koje se izvode sve razine visokoškolskog obrazovanja, od preddiplomskih i diplomskih studija do poslijediplomskih specijalističkih i poslijediplomskih doktorskih studija.

Najave