Međunarodni pakt o građanskim političkim pravima i Fakultativni protokol

Slika /1_A_fotke_vijesti/un-logo.png

Republika Hrvatska  će 2. i 3. srpnja 2024. godine pred UN Odborom za ljudska prava predstaviti Četvrto periodično izvješće Republike Hrvatske o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.Pisane vijesti