Intermediteranska turistička udruga

Slika /arhiva/bari.jpg

U Bariju (Italija) održano je danas prvo zasjedanje Skupštine Intermediteranske turističke udruge, koja je osnovana 29. studenog 2004. na sastanku  tijekom 4. Foruma o turizmu na Mediteranu, a koji se tradicionalno održava krajem studenog u Riminiju (Italija).

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka redovno je sudjelovalo u radu  Foruma o turizmu na Mediteranu, pa je tako predstavnik MMTPR u studenom 2004. nazočio konstituiranju Intermediteranske turističke udruge. Udruga je trans-nacionalna i neprofitna, a sjedište joj je u Riminiju, u sklopu Gospodarske komore za industriju, obrt i poljoprivredu Riminija.

logotip Intermediteranske turističke udrugeCilj Udruge je promovirati novu kulturu turizma u euro-mediteranskim razmjerima kao glavnog čimbenika gospodarskog i kulturnog razvoja te podržati stvaranje razumijevanja i integracije među narodima u tom području i u ostatku svijeta.  Statutom i Programom rada predviđeno je unapređivanje turističkog imidža zemalja članica, suradnja na području investicija, obrazovanja kadrova te stvaranja novih programa koji će privući tržišta trećih zemalja u Mediteran.

Jedan od prvih predloženih projekata je projekt iz područja kulturnog turizma pod nazivom «Putovima mediteranskih mozaika».  Za njegovo će se financiranje pokušati dobiti sredstva iz raznih fondova (regionalnih, nacionalnih, međunarodnih – EU), pa i od  privatnih sponzora.

Na prvoj skupštini po osnivanju, upravo održanoj u Bariju, prihvaćeni su znak i logotip Udruge, okvirni Program rada  za razdoblje od 2005.-2007. godine, te  izabrano devet (9) članova nadzornog odbora Udruge, među kojima je, kao predstavnik Hrvatske, i predstavnik resornog Ministarstva. Pisane vijesti