Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija, od 3. do 6. svibnja

Slika /AA_2018_b-fotke/logos/svi_za_hr_naj.JPG
U Vukovaru će se od 3. do 6. svibnja u sklopu Dana grada Vukovara održati 1. festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija "SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ".

Glavni sadržaj manifestavije je prezentacija zaštićene hrvatske nematerijalne baštine i turističkih manifestacija RH iz svih županija i Grada Zagreba.

Na festivalu će se predstaviti sva hrvatska nematerijalna kulturna baština upisana na reprezentativnu UNESCO listu svjetske nematerijalne kulturne baštine kao i kulturna dobra upisana na nacionalnoj listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine.

Ukupno je planirano predstavljanje 21 županije (od Saljskih užanci, Kaj su jeli naši stari do Utrke tovara). Manifestacije će biti prezentirane kroz glazbeno-plesni program, atrakcije, prezentacije i radionice tradicijskih zanata i običaja i gastro/eno ponudu kao i ponudu suvenira (tradicijske manifestacije, ulični festivali, gastro manifestacije, filmski festivali, glazbeni festivali, festival vatrometa itd.).
 

Najave