Europska komisija objavila Tranzicijski put za turizam

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/flag-of-european-union.jpg

Europska komisija je na ovogodišnjim EU Danima industrije predstavila dokument Tranzicijski put za turizam. Rad na planu tranzicije turističkog ekosustava u zeleno, digitalno i otporno gospodarstvo započet je u lipnju 2021. godine objavom Radnog dokumenta nakon čega je slijedilo javno savjetovanje, radionice i razgovori s turističkim dionicima, državama članicama i znanstvenicima.

Dokument „Tranzicijski put za turizam“ strukturiran je u 5 tematskih cjelina u okviru kojih su predložene mjere u 27 tematskih područja i 70 konkretnih aktivnosti. Za svaku aktivnost navedeni su nosioci provedbe i mogući izvori financiranja. Tranzicija u zeleno i digitalno gospodarstvo otporno na nove izazove biti će moguće samo uz usavršavanje djelatnika u turizmu, stvaranje kvalitetnih radnih mjesta, integrirano i održivo upravljanja destinacijama koje se temelji na podacima, kreiranje novih i inovativnih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva u turizam i sl.
 
Mnogi su izazovi pred turističkim sektorom stoga se rad na tranziciji turističkog ekosustava nastavlja zajedničkom provedbom predloženog plana.
 
Europska komisija poziva sve turističke dionike na sudjelovanje u provedbi tranzicijskog puta i ispunjavanje ankete u kojoj je moguće podijeliti informacije o aktivnostima tranzicije koje već provodite ili planirate provesti te izraziti interes za sudjelovanje u tranziciji.
 
Europska komisija će surađivati sa zainteresiranim dionicima, usmjeravati ih u smislu provedbe kao i pratiti napredak te o istome izvještavati.
 
Iskaz interesa za sudjelovanje moguće je dati ispunjavanjem ankete dostupne na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Together4EUTourism do kraja svibnja 2022. godine
 
Tranzicijski put za turizam utire put budućem europskom turizmu i temeljem njega Europska komisija planira izraditi Europski plan za turizam 2030./2050.
 
Više informacija na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_22_850EU