​Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ Sport za 2023. godinu

Slika /webslike/erasmus plus sport.jpg

Program Erasmus+ Sport od ove godine nudi mogućnost ostvarivanja projektnih ideja kroz dvije aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (decentralizirane prijave): Mobilnost sportskog osoblja i Ključna aktivnost 2 (centralizirane prijave): Sport za suradnička partnerstva; Mala partnerstva; Neprofitna europska sportska događanja; Jačanje kapaciteta u području sporta. Za prvu je aktivnost rok za prijavu 23. veljače, a za drugu 22. ožujka 2023. godine.

Program Erasmus+ Sport od ove godine nudi mogućnost ostvarivanja projektnih ideja kroz dvije aktivnosti:

Ključna aktivnost 1 (decentralizirane prijave)

Mobilnost sportskog osoblja

Lokalni sportski klubovi prijavljivanjem na mobilnost omogućavaju svojim trenerima i/ili ostalom sportskom osoblju usavršavanje u inozemstvu kroz dvije mogućnosti: praćenje trenerskih poslova ili kratkoročno treniranje drugog kluba.

Projekti mogu trajati do 18 mjeseci uz sudjelovanje do 10 osoba.

Ostvarenje ciljeva ove aktivnosti omogućit će osoblju da poboljšaju kompetencije, kvalifikacije i steknu nove vještine kroz učenje i boravak u drugom sportskom klubu, a posljedično do jačanja sportske organizacije.

Riječ je o novoj aktivnosti koju lokalni sportski klubovi mogu prijaviti nacionalnoj agenciji.

Prijavni obrazac bit će dostupan 14. prosinca 2022. godine na stranici Erasmus+ and European Solidarity Corps u dijelu Opportunities for Erasmus+.

Rok za prijavu: 23. veljače 2023. godine u 12:00 sati.

Ključna aktivnost 2 (centralizirane prijave):

Erasmus+ sport Ključne aktivnosti 2 centralizirana je aktivnost što znači da njome izravno upravlja Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Prijave za ove aktivnosti vrše se putemFunding & Tender Opportunities Portala, a više informacija o aktivnostima možete pronaći na stranicama Europske komisije.

Sport za suradnička partnerstva

Sportske ustanove kroz ovu aktivnost mogu razmijeniti dobra iskustva i prakse s partnerima u projektu te primjerice osmisliti nove metode rada.
Rok za prijavu: 22. ožujka 2023. u 17:00 sati.

Mala partnerstva

Male organizacije s manje iskustva i pojedinci primjerice koji prvi put sudjeluju u programu lakše će prijavili projekt kroz ovu aktivnost. Za razliku od suradničkih partnerstava potpuno su smanjene prepreke za sudjelovanje jednostavnijim administrativnim zahtjevima.

Rok za prijavu: 22. ožujka 2023. u 17:00 sati.

Neprofitna europska sportska događanja

Kroz ovu aktivnost možete organizirati sportske događaje koji promoviraju volonterstvo u sportu, socijalnu uključivost, borbu protiv diskriminacije te događaje koji potiču na sudjelovanje u tjelesnoj aktivnosti.

Rok za prijavu: 22. ožujka 2023. u 17:00 sati.

Jačanje kapaciteta u području sporta

Cilj je poduprijeti suradnju s trećim zemljama putem međunarodnih projekata koji se odnose na promicanje zajedničkih vrijednosti, nediskriminacije i rodne ravnopravnosti putem sporta, razvoj vještina potrebnih za poboljšanje društvene uključenosti skupina u nepovoljnom položaju, integracije migranata i sl.

Rok za prijavu: 22. ožujka 2023. u 17:00 sati.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+.

Vodič kroz program Erasmus+ sadrži ključne informacije za sve koji žele prijaviti projekt u ovom području. Potrebno je pronaći područje sporta, pročitati detaljno uvjete za sudjelovanje, kriterije te odabrati mogućnosti.

Pisane vijesti