EU financira uređenje lokaliteta kulturno-turističke rute

Slika /arhiva/eu_flag.jpg

Predstavnici grada Zadra i Zadarske županije obišli su u utorak lokalitete kulturno-turističke rute kreirane u sklopu projekta HERA, za što je Europska unija toj županiji odobrila 830 tisuća eura.

Riječ je o promicanju održivog turizma koji se temelji na kulturnoj baštini. U sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje Europska unija osigurava 85 posto novca, a 25 posto lokalne zajednice. HERA uključuje obnovu tri lokaliteta u Zadru od kojih su dva već uređena - Prolaz cara Augusta i Vrata sv. Krševana, a na jesen se planira dovršetak Malog arsenala.

Prvi punkt je Prolaz cara Augusta, gdje počinje priča o  gradu starom 3000 godina, te priča o urbanim fortifikacijama. Nastavlja se prema Trijumfalnim vratima na Trgu Petra Zoranića, preko crkve sv. Dominika s pričom o prvom sveučilištu u Hrvata te preko Narodnog trga do Muraja i Vrata sv. Krševana, rekao je prof. Vinko Bakija s Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, koji je osmislio novu turističko-kulturnu rutu.

Takvim se rutama turistima putem interpretacije kulturno-povijesnog naslijeđa želi pružiti novo iskustvo, potaknuti njihov dulji boravak u gradu i povećati njihovu potrošnju te ih navesti na povratak. Održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom (Sustainable tourism management of Adriatic HERitage – HERA) strateški je projekt financiran iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013. u kojemu Zadarska županija sudjeluje kao njegov nositelj. Osim Hrvatske, partneri u projektu su Italija, Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora i Grčka. (Hina)Pisane vijesti