Državni tajnik Pavić na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Slika /1_A_fotke_vijesti/231124_dt_pavic.jpg

U sklopu španjolskog predsjedanja Vijećem EU, danas je u Bruxellesu održan sastanak Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, na kojem je sudjelovao i državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić. Na sastanku su usvojeni zaključci Vijeća o ženama i ravnopravnosti u području sporta, a raspravljalo se i o temi sigurnosti u sportu.

„Zaključci koji su danas usvojeni na Vijeću izuzetno su značajni za sustav sporta. Usvojeni su s općim ciljem povećanja sudjelovanja žena u sportu i tjelesnoj aktivnosti kao i daljnjeg uklanjanja prepreka na sportskom tržištu rada u smislu, primjerice, jednakog pristupa tržištu rada, jednakih plaća za jednak rad, zastupljenosti na mjestima odlučivanja, rodnih stereotipa te jednakog uvažavanja i priznavanja njihova rada, kao i bolje medijske popraćenosti budući da se mediji najčešće usredotočuju na muškarce u sportu, a žene u sportu općenito dobivaju manje medijske ili online pažnje. Veliki problem u sportskom sektoru također i dalje predstavljaju različiti oblici zlostavljanja, seksualno uznemiravanje te nasilje nad ženama i djevojčicama, uključujući i digitalni prostor“, istaknuo je državni tajnik Pavić.
 
U raspravi o sigurnosti u sportu državni tajnik Pavić naglasio je važnost poticanja i stvaranja sigurnog okruženja u sportu te važnost trenera u prevenciji i sprječavanju svih oblika nasilja osobito prema maloljetnim ili mlađim punoljetnim osobama.  
 
Ministarstvo turizma i sporta novim je Zakonom o sportu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine, između ostaloga, stvorio uvjete da se osoba protiv kojih je pokrenut ili se vodi kazneni postupak za kazneno djelo na štetu djeteta, odnosno maloljetnika, udaljava od rada s djecom ili maloljetnicima u sportu do obustave kaznenog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude.
 
Ministarstvo turizma i sporta, neovisno o zakonskom okviru, provodi edukacijske programe s djecom usmjerene ka prevenciji nasilja u sportu i prihvatljivog ponašanja u sportu. U planu je donošenje Protokola za postupanje u slučaju nasilja među djecom u sportskim klubovima te Akcijskog plana za provedbu programa mjera edukacije u prevenciji nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih.

Rasprava je prethodila obraćanjem video porukom ukrajinskog ministra sporta koji je zahvalio u ime Ukrajine i njihovog sportskog pokreta državama EU na podršci njihovim sportašima i trenerima koji se nalaze u njihovim zemljama. Također istaknuo je kako su golema razaranja sportske infrastrukture kao posljedice rata te kako će Ukrajini biti potrebna sva pomoć kako bi obnovili sportsku infrastrukturu kao i cjelokupni sustav sporta.

Na neformalnom ručku europskih ministara sporta raspravljalo se o govoru mržnje te je u svojoj intervenciji državni tajnik Pavić posebno istaknuo kako Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s mjerodavnim tijelima i udrugama provodi niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, a koje se odnose na prevenciju svih neprihvatljivih oblika ponašanja u sportu: „Želimo utjecati na svijest djece i mladih o vrijednostima i potrebi kulturnog i poštenog navijanja bez agresije. Zajednički je cilj educirati mlade kako izgraditi društvenu klimu temeljenu na toleranciji, prihvaćanju različitosti, kulturi dijaloga, poštivanju drugih kao i fair play navijanju na sportskim natjecanjima. Pri tome računamo i na pomoć poznatih, javnih osoba koje upućuju poruke s ciljem sprječavanja svih oblika govora mržnje uz promicanje pozitivnih stilova života, nenasilja, međusobne tolerancije i kulture dijaloga.“

Uoči Vijeća državni tajnik Pavić sudjelovao je na dodjeli nagrada #BeActive Awards, gdje su dodijeljene nagrade najboljim europskim inicijativama u području promicanja tjelesne aktivnosti.

Pisane vijesti