Državni tajnik Josip Pavić na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Slika /2023_WEBMINTS/230515_mints1.jpg

Državni tajnik Josip Pavić sudjelovao je na sastanku Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport koji je održan u Bruxellesu i na kojem je usvojena Rezolucija predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o preispitivanju zastupanja država članica EU-a u Osnivačkom odboru Svjetske antidopinške agencije (WADA) i koordinacije stajalištâ država članica prije sastanaka WADA-e. Ova Rezolucija važna je jer detaljnije i jasnije obrazlaže praktične modalitete koji se tiču sudjelovanja predstavnika država članica EU-a u Osnivačkom odboru WADA-e, kao i koordinaciju stajališta EU i država članica prije sastanaka CAHAMA-e (Ad Hoc komisije Vijeća Europe za odnose s WADA-om) i WADA-e.

Politička rasprava održala se na temu poštivanja ljudskih prava kod organizacije velikih međunarodnih sportskih događanja te na koji način države članice mogu ojačati međunarodne sportske organizacije kako bi poboljšale poštovanje ljudskih prava te otvorenost i transparentnost u dodjeli i vođenju međunarodnih sportskih događanja.Tijekom rasprave državni tajnik Pavić istaknuo je kako su velika sportska događanja mjesta na kojima je nužno štititi i promicati ljudska prava, a priprema i provedba međunarodnih sportskih događanja prilika u kojoj vlade zemalja domaćina i međunarodne sportske organizacije moraju zajednički osigurati da se ta prava poštuju i promiču. Također, napomenuo je kako međunarodna sportska događanja trebaju biti organizirana isključivo u državama u kojima su osigurani visoki standardi i tijekom kojih se jasno komuniciraju vrijednosti Međunarodnog olimpijskog odbora, uključujući i promociju vrijednosti koje proizlaze iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

„Hrvatska aktivno surađuje s krovnim sportskim udruženjima, nacionalnim savezima i međunarodnim sportskim organizacijama, kako bi se, uz osiguranje provedbe sportskih natjecanja na visokoj organizacijskoj razini osiguralo i maksimalno poštivanje ljudskih prava i sigurnosti natjecatelja“, naglasio je državni tajnik.

Neformalna ministarska rasprava adresirala je pitanje kako sportski pokret može pridonijeti promicanju aktivnog načina života za sve uzraste.

 „Kroz mjere naše nacionalne strategije, Nacionalnog programa športa, posebna se pažnja posvetila poticanju zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja. Također, novim Zakonom o sportu, posebna pozornost pridaje se lokalnom sportu, odnosno sportu djece i mladeži, jer je prvi put omogućeno izravno sufinanciranje programa i projekata od interesa lokalne i područne (regionalne) razine iz državnog proračuna“, rekao je državni tajnik Pavić.

Priopćenja