Cikloturizam i kulturne rute „Made in Croatia“

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/SustainableTourism.jpg

Ministarstvo turizma i sporta organiziralo je, u petak 2. listopada, međunarodnu online radionicu EUSAIR Jadransko-jonske strategije „Cikloturizam i kulturne rute“. Cilj radionice bio je skrenuti pažnju na ekonomske učinke cikloturizma u EU i njegovog potencijala u održivom razvoju turizma naše regije te važnosti suradnje i zajedničkog planiranja turističkog i prometnog sektora.

Hrvatska sudjeluje u dvije makroregionalne strategije, Dunavskoj i Jadransko-jonskoj, što će otvoriti više mogućnosti za razvojno korištenje EU sredstava.

Tema održivog razvoja turizma, povezivanje cikloturizama i kulturnih ruta u jedinstven turistički proizvod koji povezuje regije,  potpuno su se uklopile u Europski tjedan održivog razvoja i netom završeni Europski tjedan mobilnosti. Aktualnosti i značaj ove online radionice doprinijeli su svojim sudjelovanjem Nadine Lakhal, predstavnica Glavne uprave za regionalne i urbane politike Europske komisije, Dirk Glaesser direktor Odjela za održivi razvoj turizma Svjetske turističke organizacije UNWTO i niz drugih uglednih gostiju.

Vijeće Europe pokrenulo je 1987. godine program Kulturne rute Vijeća Europe s ciljem predstavljanja zajedničke kulturne baštine, boljeg razumijevanja europskog kulturnog identiteta te oblikovanja zajedničkog kulturnog prostora. Uz očuvanje prirodne i kulturne baštine program promiče održivi razvoj, obrazovanje, edukativnu i kulturnu razmjenu, a obogaćivanjem kulturne turističke ponude otkriva manje poznate destinacije u kojima potiče kulturni, društveni i ekonomski razvoj. Svaka ruta predstavlja europske vrijednosti koje su zajedničke najmanje trima državama.

Biciklom do kulturnih i povijesnih atrakcija

Prva kulturna ruta koju je predložilo 1987. godine Vijeće Europe bila je Hodočasnički put Santiago de Compostela, koji je pravi turistički magnet za ljude s raznih kontinenata, a koja se našla i u popularnoj kulturi kao tema filma Put s Martinom Sheenom u glavnoj ulozi. Do danas je certificirano ukupno 38 kulturnih ruta Vijeća Europe.

Ove godine Ministarstvo kulture je objavilo brošuru kojom promovira te europske rute koje prolaze Hrvatskom, među kojima su primjerice Vinska europska kulturna ruta, Ruta maslinova drveta, Ruta sv. Martina, Ruta Rimskih careva i dunavska vinska ruta i druge.

Brošura Ministarstva kulture dostupna je >>ovdje.

Pisane vijesti