​4. konferencija vjerskog turizma, sakralne baštine i hodočašća

Pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i Grada Zadra, nakon konferencija u Ludbregu, Rijeci te Vukovaru, agencija Lux Promocija organizira 4. konferenciju vjerskog turizma, sakralne baštine i hodočašća, u Zadru, 7. svibnja 2019. u prostoru Kneževe palače.

Četvrta konferencija vjerskog turizma, sakralne baštine i hodočašća, otvara suradnju u zajedničkim aktivnostima crkve i države u razvoju vrijedne turističke ponude. Ciljevi su potpora državnih institucija i promatranje vjerskog turizma kao spoja materijalne i duhovne baštine, izdvajanje vjerskog turizma kao posebnog oblika turizma u novoj Strategiji razvoja turizma (2020.-2030. godine).

Namjera je razvijati iznimno vrijedan potencijal obnove duhovnosti i hodočašća u turizmu, za kreiranje novih programa kojima se Hrvatska predstavlja na sajmovima u svijetu i podizanje gospodarskog rasta putem turističkih sadržaja nevezanih uz glavnu turističku sezonu.

Među ciljevima 4. konferencije je značajniji angažman crkve i vjerskih zajednica u novom pristupu vjerskom turizmu, posebno u turističkim mjestima s ciljem primjerenog predstavljanja religijskih sadržaja i poruka turistima.

Cilj je i posebna edukacija turističkih vodiča za upoznavanje sve većeg broja putnika - turista s religijskim sadržajima gradova i vodstva po sakralnim objektima.

Najave