Sustav satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Ministarstvo turizma i sporta provodi reformu C 1.6 Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Jedna od iznimno važnih sastavnica te reforme je izrada Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske, kojeg Ministarstvo turizma i sporta provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i izrađivačem Institutom za turizam.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Ministarstvo turizma i sporta provodi reformu C 1.6 Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Jedna od iznimno važnih sastavnica te reforme je izrada Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske, kojeg Ministarstvo turizma i sporta provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i izrađivačem Institutom za turizam. Sustav obuhvaća Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske na NUTS 1, HR0 razini (SAT-ROT RH) te Regionalni satelitski račun održivosti turizma na NUTS 2 razinama (HR02, HR03, HR05 i HR06) s naglaskom na regiju Jadranske Hrvatske (NUTS-2, HR03) za koju se satelitski računi izrađuju na razini NUTS-3 regija, uz indikatore održivog turizma za odabrane destinacije (SAT-ROT REG).

Cilj projekta je uspostava Sustava kao alata za buduće upravljanje javnim politikama. Svrha Sustava je da pruži podatkovno utemeljenu osnovu za analize, procjenu i planiranje održivosti turizma u Hrvatskoj. Projekt je započeo 22. travnja 2022. godine i financira ga Europska unija iz fonda NextGenerationEU. Sve projektne aktivnosti završavaju do 30. lipnja 2026. godine.

U srpnju 2022. završena je prva etapa projekta, a njen ishod je Studija izvedivosti uspostavljanja Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske s akcijskom planom.

Pisane vijesti | Održivi razvoj turizma