Radna skupina raspravljala o nacrtu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine prije upućivanja u javno savjetovanje

Slika /2022_photo_ilustrac/220603_mints1.png

Radna skupina za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. godine, danas je održala sastanak na kojem se raspravljalo o nacrtu budućeg strateškog dokumenta hrvatskog turizma, a prije njegovog upućivanja u javno savjetovanje koje je planirano do kraja mjeseca lipnja.

„Dva su značajna elementa koja razlikuju ovu Strategiju od one prošle, a to je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji te činjenica da ovog puta govorimo o razvoju održivog turizma. Održivost je jezgra oko koje gradimo strateške ciljeve nove Strategije, ali i temeljni imperativ današnjice, i to ne samo u turizmu. Kroz ovaj strateški dokument fokusirani smo na postizanje konkretnih ciljeva poput odgovora na izazove prekomjernog turizma, razvojne potrebe turistički nerazvijenih područja, očuvanje i valorizaciju resursa, zadovoljstvo turista i pružatelja usluga te uključenost lokalnog stanovništva“, na sastanku je istaknula ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac te apostrofirala kako investicije ne smiju biti same sebi svrha već moraju biti u službi razvoja destinacije i doprinositi kvaliteti sadržaja i doživljaja, a sve u cilju jačanja otpornosti sektora na buduće izazove.
 


Polazište za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, u kojoj je razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma jedno od prioritetnih područja. Kao srednjoročni dokument u pripremi je i Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, koji će detaljnije razraditi prioritetna područja kroz konkretne mjere.
 
Ministrica Brnjac zahvalila je izrađivačima, članovima Radne skupine te svim uključenima na doprinosu u izradi Strategije koja će zasigurno potaknuti i osigurati pozitivne promjene u hrvatskom turizmu.

Pisane vijesti