Pregled investicijskih projekta u zdravstvenom turizmu

Slika /2022_odrzivi_web/2320214_min_zdravstva.JPG

Popis usluga koje pružaju specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta kao i katalog projekata zdravstvenog turizma za 2022.godinu, koji sadrži poslovne podatke 15 zdravstvenih ustanova - specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta te njihovih razvojnih investicijskih projekata u ukupnoj visini od 163.034.313,25 € bez PDV-a (203.792.891,56 € s PDV-om) dostupni su ovdje/link

Dokumente je pripremila Služba za zdravstveni turizam Ministarstva zdravstva s ciljem objedinjavanja pregleda usluga zdravstvenog turizma i razvojnih investicijskih projekata koji su u tijeku.

Pisane vijesti