Poziv za dostavu prijedloga za dodjeljivanje bespovratnih sredstava EU-a u području održivog i otpornog turizma

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/flag-of-european-union.jpg

DG-GROW (Glavna Uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća) zajedno s Izvršnom agencijom za mala i srednja poduzeća (EISMEA) objavila je poziv za dostavu prijedloga bespovratnih sredstava EU-a za djelovanje u području turizma s temom: Održivi rast i izgradnja otpornosti u turizmu – osnaživanje podrške malim i srednjim poduzećima za provođenje dvostruke tranzicije (SMP-COSME-2022-TOURSME): Sustainable growth and building resilience in tourism – empowering support to SMEs to carry out the twin transition (SMP-COSME-2022-TOURSME).

Opći cilj poziva za dostavu prijedloga je poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzeća u turističkom sektoru, i to kroz izgradnju kapaciteta malih i srednjih poduzeća za uspješnu provedbu dvostruke zelene i digitalne tranzicije te poticanje inovativnosti, otpornosti, održivosti i kvalitete duž lanaca vrijednosti u turizmu.
 
Rok za prijavu prijedloga je 30. studeni 2022.
 
Od predloženih projekta očekuje se da budu inovativni, a mogu npr. uključivati usluge potrebne malim i srednjim poduzećima za implementaciju poslovnih ideja, razvoj proizvoda, marketinške studije, razvoj i analizu poslovnog plana, promotivne aktivnosti, trening osoblja, licence za softver, tranzicijski proces za registraciju u sustavu EMAS, uvođenje Znaka zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel, ili neke druge certifikacijske sheme koja vodi prema održivosti.
 
U nastavku je link na poziv: Call for proposals document published on 6 September 2022

Pisane vijesti